Zmena času: Nezabudnite si posunúť hodinky

Počas najbližšieho víkendu si posunieme hodinky dopredu a zo soboty na nedeľu budeme spať o hodinu menej.

Čas sa dopredu posúva v nedeľu 27. marca o 2.00 h, ručičku treba dať na tretiu hodinu. Od tejto chvíle začne platiť Európsky letný čas. Ten sa používa vo všetkých európskych krajinách okrem Islandu. Rusko prešlo v roku 2014 na permanentný letný čas a odvtedy si tam hodinky neposúvajú. Letný čas platí po celý rok aj v Turecku.

Ešte pred pandémiou koronavírusu došlo k dohode, že sa striedanie času zruší a Európska únia vyzvala členské štáty, aby si vybrali, či bude trvalo platiť letný alebo zimný čas. Definitívne rozhodnutie však doteraz nepadla. Čas sa preto bude meniť vždy na konci marca a na konci októbra minimálne do roku 2027.

Text: Martin Palkovič Foto/Credit: Lukas Blazek