Žiaci sa sťažovali na bolesti hlavy, v triede našli škodlivé látky

Prvé podozrenia poukazovali na nekvalitné PVC použité pri rekonštrukcii priestorov, kde sa vzdelávajú žiaci II. stupňa Základnej školy na Holubyho ulici. Podľa odborníkov však môže ísť o lepidlo, ktoré bolo pri pokladaní novej podlahy použité.

Ide totiž o dráždivý zápach chemického charakteru, následkom ktorého deti bolí hlava a sťažujú sa aj na nevoľnosť. Rovnaké príznaky mali aj rodičia, ktorí sa dotknutých triedach stretli. Škola preto minulý týždeň rozhodla o presťahovaní dvoch tried. Mesto bude bude podlahy reklamovať, ich záručná doba však končí v týchto dňoch.

Kontrolu v triedach urobil na žiadosť rodičov Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava už v polovici októbra. Hygienici však nenašli žiadne závažné nedostatky. Preto rodičia požiadali o analýzu Krajského chemického laboratória v Nitre. Tieto merania preukázali prítomnosť škodlivých a dráždivých látok. Zdrojom majú byť práve lepidlá použité pri výmene PVC.

Rada školy preto minulý týždeň rozhodla o presťahovaní dotknutých tried v rámci školy. Mesto, ktoré je zriaďovateľom Základnej školy na Holubyho ulici, zároveň požiadalo dodávateľa o poskytnutie certifikátov k použitému lepidlu aj k PVC a uplatnilo si reklamáciu. Podľa zmluvy by mal dodávateľ, ktorým je firma AGS spol. s. r. o., začať realizovať nápravu do 7 dní od prevzatia oprávnenej reklamácie. V opačnom prípade mu hrozí pokuta 33 eur za každý deň omeškania.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto: Mesto Piešťany