30.11.2015 # 10:45 # 10:45

Žiaci sa sťažovali na bolesti hlavy, v triede našli škodlivé látky

Inzercia

Prvé podozrenia poukazovali na nekvalitné PVC použité pri rekonštrukcii priestorov, kde sa vzdelávajú žiaci II. stupňa Základnej školy na Holubyho ulici. Podľa odborníkov však môže ísť o lepidlo, ktoré bolo pri pokladaní novej podlahy použité.

Ide totiž o dráždivý zápach chemického charakteru, následkom ktorého deti bolí hlava a sťažujú sa aj na nevoľnosť. Rovnaké príznaky mali aj rodičia, ktorí sa dotknutých triedach stretli. Škola preto minulý týždeň rozhodla o presťahovaní dvoch tried. Mesto bude bude podlahy reklamovať, ich záručná doba však končí v týchto dňoch.

Kontrolu v triedach urobil na žiadosť rodičov Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava už v polovici októbra. Hygienici však nenašli žiadne závažné nedostatky. Preto rodičia požiadali o analýzu Krajského chemického laboratória v Nitre. Tieto merania preukázali prítomnosť škodlivých a dráždivých látok. Zdrojom majú byť práve lepidlá použité pri výmene PVC.

Rada školy preto minulý týždeň rozhodla o presťahovaní dotknutých tried v rámci školy. Mesto, ktoré je zriaďovateľom Základnej školy na Holubyho ulici, zároveň požiadalo dodávateľa o poskytnutie certifikátov k použitému lepidlu aj k PVC a uplatnilo si reklamáciu. Podľa zmluvy by mal dodávateľ, ktorým je firma AGS spol. s. r. o., začať realizovať nápravu do 7 dní od prevzatia oprávnenej reklamácie. V opačnom prípade mu hrozí pokuta 33 eur za každý deň omeškania.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto: Mesto Piešťany

X