Zastupiteľstvo rozhodne o mestskom rozpočte

Nových poslancov čaká prvé pracovné zasadnutie zastupiteľstva, na ktorom budú rozhodovať aj o rozpočtoch mesta a mestských organizácií na rok 2019. Primátor Peter Jančovič zvolal rokovanie na štvrtok 13. decembra o 14.00 h. Uskutoční sa v zasadačke Mestskej knižnice.

Piešťany by mali v budúcom roku hospodáriť so sumou prevyšujúcou 29 mil. eur. Návrh, ktorý vznikol ešte za predchádzajúceho vedenia radnice, počíta s dlhodobým úverom na výstavbu mestskej plavárne vo výške 4,2 mil. eur. Finančné prostriedky potrebné na rekonštrukciu Štúrovej ulice v ňom zahrnuté nie sú. Tieto aj ďalšie položky môžu na štvrtkovom, alebo jednom zo svojich ďalších rokovaní, zmeniť novozvolení poslanci.

Okrem rozpočtu na budúci rok prerokujú aj zmeny vo viacerých všeobecne záväzných nariadeniach. Mali by rozhodnúť, či predĺžia nájomnú zmluvu Regionálnemu centru Slobody zvierat, ktoré prevádzkuje útulok.

O prevod vlastníctva pozemku žiada radnicu spoločnosť MS Finance 5, ktorá dokončuje prestavbu bývalého hotela Atóm. Poslanci tiež rozhodnú, či súhlasia s bezodplatným prevodom majetku štátu na mesto Piešťany. Ide o podzemnú stavbu – sklad pohonných hmôt, ktorý sa nachádza v areáli spoločnosti Arriva, ale dá sa k nemu dostať len cez dva cudzie pozemky.

Program zastupiteľstva spolu s materiálmi je dostupný na web stránke mesta Piešťany.

Text a foto: Martin Palkovič