01.04.2019 # 09:23 # 09:23

Základná umelecká škola je katapultom talentov už 75 rokov

Inzercia

Niekoľko minút trvajúcim standing ovation sa zavŕšili oslavy 75. výročia vzniku Základnej umeleckej školy v Piešťanoch. Na slávnostnom galavečere vystúpili tí najlepší z tanečného aj hudobného odboru. Zlatým klincom programu boli štyri skladby v podaní sláčikového orchestra pod vedením učiteľa Oldřicha Fialu, vystúpenie skupiny Rock Star a tanečného súboru Austedis.

Veľkolepé podujatie prišli osláviť súčasní aj bývalí žiaci. Mnohí z nich dnes pôsobia profesionálne na operných či tanečných pódiách. Jubileum školy spestrili vystúpeniami, s ktorými dosiahli úspech na rôznych súťažiach. Súčasťou osláv je výstava žiakov výtvarného odboru s názvom Život v našej škole.

Umelecká škola v Piešťanoch chýbala

„Kým v iných mestách už bola rozvinutá kultúra, kde sa vyučovanie vykonávalo systematicky a odborne, u nás sa obmedzovalo len na ojedinelé prípady,“ zachytáva situáciu v meste miestna kronika. Piešťanom však viac než nadaní žiaci chýbali kvalitní pedagógovia.

História školy sa píše od 14. marca 1944, keď sa prvý raz otvorili brány školy. Činnosť školy bola od prvopočiatku bohatá.

„Svojimi sólovými, zborovými a komornými vystúpeniami prispievala k bohatému kultúrnemu životu mesta. 1. decembra 1962 sa stala plnoorganizovanou školou so všetkými štyrmi odbormi – hudobným, výtvarným, tanečným a literárno- dramatickým,“ približuje históriu školy jej súčasný riaditeľ Kamil Vavrinec.

Najstarší učiteľ začínal ako organista

Najdlhšie pôsobiacim učiteľom je Michal Šintál. Už ako chlapec bol veľmi talentovaný organista. Neskôr vyštudoval Vyššiu hudobnú školu pre učiteľov v Bratislave a od roku 1963 vyučoval na Ľudovej škole umenia v Trenčíne.

„Počas celej doterajšej úctyhodnej päťdesiatpäťročnej pedagogickej činnosti viedol žiacke dychové súbory a spevácky zbor, vzdelával a pripravil veľké množstvo žiakov na ďalšie umelecké štúdium i
pôsobenie,“ doplnil riaditeľ.

Neskôr Michal Šintál nastúpil ako učiteľ do vysunutého pracoviska piešťanskej umeleckej školy vo Veľkých Kostoľanoch. Tu zakladá a vedie Dychovú hudbu Rovina, ktorá účinkuje dodnes. Predstavila sa aj na galavečeri.

Jedna z najväčších v republike

Piešťanská ZUŠ-ka je dnes jedinou v okolí, ktorá prijíma päťročných žiakov aj dospelých, a to výlučne iba po úspešnom absolvovaní komisionálnych prijímacích skúšok. Pre veľký záujem však škola i tak musí korigovať počty uchádzačov. Žiakov najviac láka hra na klavíri, keyboarde a spev. Svoj nový boom zažíva akordeón.

„Som veľmi vďačný všetkým pedagógom, ale aj rodičom, ktorí nám so vzdelávaním pomáhajú,“ dodal Kamil Vavrinec.

Žiak, ktorý ukončí štúdium na piešťanskej ZUŠ-ke, je samostatne uvažujúci, zodpovedný, tvorivý, tolerantný, komunikatívny, s výhľadom na ďalšie umelecké štúdium alebo aspoň na udržiavanie dosiahnutých spôsobilostí v konkrétnej umeleckej oblasti.

Text: Rasťo Piovarči Foto: Martin Palkovič

X