08.03.2019 # 19:40 # 19:40

Základná umelecká škola oslavuje 75 rokov

Inzercia

Výstavou a galavečerom v Dome umenia si výročie svojho vzniku si v týchto dňoch pripomína Základná umelecká škola, ktorú založili 14. marca 1944.

Podľa kronikára boli Piešťany na poli hudobnom „dosť zaostalé, kým v iných mestách už bola rozvinutá hudobná kultúra.“ Práve preto obec založila hudobnú školu, z ktorej sa neskôr stala Základná umelecká škola.

„Vtedy združovala len súkromných učiteľov, neskôr bola zoštátnená a umelecké vzdelávanie sa zjednotilo,“ hovorí súčasný riaditeľ ZUŠ Kamil Vavrinec.

Prvým sídlom školy bola budova na začiatku Teplickej ulice, na ktorej nechala radnica nedávno opraviť fasádu.

Výstava, ktorú včera otvorili v Dome umenia, má názov Život v našej škole. Deti ju venovali svojim pedagógom, ktorých portrétovali. Výnimkou nebol ani riaditeľ (na titulnej snímke).

Oslavy 75. výročia budú pokračovať galavečerom, ktorý sa v Dome umenia uskutoční 22. marca „Je súčasťou bude hudobno-tanečný program, účinkovať budú naši žiaci, ale aj absolventi a viacerí hostia,“ pozval priaznivcov ZUŠ na podujatie Kamil Vavrinec.


Otvára sa mestská hudobná škola v Piešťanoch. Na poli hudobnom boly Piešťany až do posledných rokov dosť zaostalé, kým v iných mestách bola už rozvinutá hudobna kultúra, kde sa vyučovanie vykonávalo systematicky a odborne, u nás sa omedzovalo len na ojedinelé prípady. Táto zaostalosť neznamenala nezáujem zo strany obecenstva, alebo nedostatok na danosti zo strany mládeže, ale bola zapríčinená tým, že neboly v dostatočnom počte odborné učiteľské sily, ktoré by sa boly výučbe hudby venovaly. Aby tento nedostatok bol odstránený, rozhodla sa obec založiť mestskú hudobnú školu, v ktorej majú vyučovať odborní hudobníci. Obec je držiteľom školy. Odborné vedenie je sverené Štefanovi Bartovicovi a administratívno-školské Martinovi Červenkovi, riaditeľovi gymnázia.

Kronika Piešťan 1933-1949 (doslovný prepis)


Text a foto: Martin Palkovič

X