Základná škola v obci Banka otvorí aj bilingválnu triedu prvákov

Základná škola v obci Banka srdečne pozýva na zápis do prvého ročníka. Okrem bežnej triedy škola otvára aj bilingválnu prvácku triedu – bez poplatkov.

Zápis sa uskutoční v sobotu 8. apríla od 09.00 do 14.00 h. Rodičia musia priniesť preukaz totožnosti a rodný list dieťaťa.

Jednou z hlavných výhod Základnej školy v obci Banka je nízky počet žiakov v jednotlivých triedach. Vďaka tomu majú dostatočný priestor na rozvoj svojich individuálnych schopností nielen počas vyučovania, ale aj v školskom klube a počas krúžkovej činnosti.

Viac informácií nájdete na web stránke školy.

Zdroj: ZŠ Banka