Zákaz alkoholu v piešťanských parkoch? Najprv ho schválili, potom museli zrušiť

Radnica chcela odradiť návštevníkov piešťanských parkov od konzumácie alkoholu. Poslanci sa s tým stotožnili a parkové poriadky schválili. Ešte na tom istom zasadnutí mestského zastupiteľstva ich však zrušili.

Piešťanské parky majú spoločný parkový poriadok. Mesto ho plánovalo rozdeliť na tri dokumenty tak, aby mal svoj osobitný poriadok mestský, teplický aj pažitský park. Jednou z noviniek v parkových poriadkoch bolo ustanovenie o zákaze „rušiť nadmerným hlukom návštevníkov parku, budiť verejné pohoršenie najmä používaním alkoholu a iných omamných látok, spať na lavičkách, vykonávať telesnú potrebu.“

Dodržiavanie parkových poriadkov má právo kontrolovať mestská polícia. Ľuďom, ktorí by pili v parku alkohol, alebo inak porušovali príslušné ustanovenia, by preto hrozila sankcia.

Všetci prítomní poslanci počas rokovania, ktoré sa uskutočnilo 20. mája, so zavedením parkových poriadkov súhlasili s pripomienkou, že zákaz požívania alkoholu nemá platiť počas riadne ohlásených podujatí. Ešte v ten istý deň však svoje rozhodnutie zrušili.

„Zákaz týkajúci sa alkoholu je možné prijať iba všeobecne záväzným nariadením,“ upozornil v závere májového rokovania poslancov Jozef Vatrt, vedúci Odboru právneho a klientskeho centra Mestského úradu Piešťany. Podľa jeho slov by preto parkové poriadky boli v rozpore s právnymi predpismi. Poslanci následne hlasovali za zrušenie parkových poriadkov.

„Nateraz nie je zakázané pitie alkoholu v parkoch, nesmiete sa, ale pri jeho konzumácii dopúšťať verejného pohoršovania,“ uvádza radnica v stanovisku, ktoré nám dnes poskytol jej hovorca Martin Ričány. Keďže zákaz požívania alkoholu na verejných priestranstvách musí upravovať všeobecne záväzné nariadenie, musí mestský úrad návrh najprv pripraviť a následne ho budú pripomienkovať komisie zastupiteľstva a mestská rada. Až potom sa dostane na rokovanie poslancov.

Mesto Piešťany chcelo požívanie alkoholu na verejných priestranstvách zakázať už pre desiatimi rokmi. Vtedy sa proti tomuto návrh zdvihla vlna odporu a vznikla aj petícia. Viacerí právnici v tejto súvislosti aj s odkazom na nálezy Ústavného súdu SR upozorňovali, že môže vzniknúť problém s vymáhaním dodržiavania takéhoto nariadenia.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič