09.03.2015 # 09:40 # 09:40

Začali sa zápisy do materských škôl

Rodičia môžu svoje ratolesti prihlasovať počas celého aktuálneho pracovného týždňa. Prednosť majú deti, ktoré k 1.septembru 2015 dovŕšia piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Podľa oznamu, ktorý v nedeľu večer zverejnil mestský úrad na svojej web stránke, začínajú zápisy v pondelok 9. marca a končia v piatok 13. marca. Trvajú vždy od 10.00 do 16.30 h v budovách jednotlivých materských škôl alebo ich elokovaných pracovísk.

Podmienky prijatia určujú riaditeľky po prerokovaní s pedagogickou radou školy. Rodičia musia priniesť vyplnenú žiadosť, v ktorej nesmie chýbať potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Žiadosť nebude bez tohto potvrdenia akceptovaná. Formulár si môžete stiahnuť tu.

Ešte v roku 2005 mali piešťanské škôlky dostatok voľných kapacít a zastupiteľstvo si mohlo dovoliť jednu z nich zrušiť. Situácia sa však rýchlo zmenila a počet žiadostí o miesto v škôlke každý rok stúpa. Postupne sa zvýšil aj počet tried pre škôlkarov v budove Základnej školy F. E. Scherera – z pôvodných dvoch na súčasných šesť. Aj preto poslanci na jeseň rozhodli, že doterajšie elokované pracovisko zmenia na samostatnú materskú školu.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X