Začal crowdfunding na centrum pre handicapované deti v Maduniciach

Rodičia sa po umiestnení detí do denného centra budú môcť plnohodnotne venovať práci s vedomím, že je o ne plnohodnotne postarané. Zariadenie vzniká v areáli základnej a materskej školy v obci Madunice, čo umožní pracovať na rozvoji zdravých aj hendikepovaných detí súčasne a budovať ich vzájomné vzťahy.

Priestory, v ktorých bude denné centrum sídliť, potrebujú rekonštrukciu. Občianske združenie Naše detičky dostalo budovu od obce do prenájmu na 25 rokov. Vznikla architektonická štúdia, statický posudok aj projekt na spevnenie múrov.

Predpokladané finančné náklady na realizáciu denného centra sú 35-tisíc eur. Občianske združenie preto spustilo cez startlab.sk crowdfundingovú kampaň, ktorej cieľová suma je 5-tisíc eur. Tieto peniaze budú použité na vypratanie podláh a priečok a dokončenie projektu inžinierskych sietí a projektu na zmenu účelu budovy.

Poslanie občianskeho združenia je rozvíjať potenciál inak obdarených detí, napredovaniu a dosahovaniu ich maximálnej možnej miery samostatnosti. Pomáhať integrovať tieto deti do spoločnosti, aby osoby s postihnutím nežili segregovane.

Denné centrum v Maduniciach bude nízkokapacitným zariadením (10 detí) poskytujúcim sociálne služby ambulantnou formou.

Zdroj: oznasedeticky.sk