Za vianočný stromček pri kontajneri pokuta nehrozí

Vyvážanie starého nábytku alebo drobného stavebného odpad ku kontajnerom môže byť postihnuté sankciou až do výšky 1 500 eur.

Mesto na to ľudí upozorňuje novými tabuľami, ktoré nechalo v posledných týždňoch osadiť pri stanovištiach smetných nádob. Veľkoobjemný odpad veľa kontajnerov považuje samospráva za založenie čiernej skládky. Ľudia musia v takýchto prípadoch využívať služby Zberného strediska, kde sa po novom za drobný stavebný odpad platí 0,015 eur za kilogram. Je to najnižšia možná suma, akú mohli poslanci schváliť.

V tomto období však platí výnimka na staré vianočné stromčeky, ktoré môžu ľudia ku kontajnerom ukladať. Pracovníci Služieb mesta Piešťany začali s ich zberom 7. januára. Stromčeky končia v komposte, preto by na nich nemali byť vianočné ozdoby.

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk