Za diagnostiku Kolonádového mosta zaplatí mesto 25 800 eur

Odborníci zo Žilinskej univerzity vypracujú pre piešťanskú radnicu správu, v ktorej posúdia spodnú stavbu mosta, jeho konštrukciu a stanovia zaťažiteľnosť. Skontrolujú aj piliere.

Prebiehajúca rekonštrukcia Kolonádového mosta za vyše 1,7 mil. eur sa týka predovšetkým vrchnej stavby. Národná kultúrna pamiatka zmení svoj vzhľad, napríklad priestor za sochou Barlolámača bude po desaťročiach opäť presklený, ako to navrhol architekt Emil Belluš.

Spodná časť si však na opravu ešte musí počkať. Aby mali zástupcovia samosprávy predstavu, čo všetko treba ešte spraviť, objednali si diagnostiku mostného objektu. Na základe zverejnenej objednávky ju vypracuje Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.

V cene 25 800 eur je zahrnutá aj tvorba priestorového modelu, posúdenie nosnej konštrukcie a spodnej stavby, stanovenie zaťažiteľnosti, fotodokumentácia, skenovanie výstuže v železobetónových prvkoch, karbonatizácia betónu a kontrola pilierov.

Odborníci zo Žilinskej univerzity už v roku 2007 upozornili, že „odplavenie materiálu dna koryta rieky okolo niektorých pilierov je najzávažnejšou poruchou spodnej stavby, ktorá môže spôsobiť haváriu celého objektu, ak by sa nezabránilo pokračovaniu procesu vyplavovania materiálu okolo piliera.“ Jedným z ich odporúčaní bolo, že priestor okolo pilierov treba zasypať lomovým kameňom.

Radnica predpokladá, že by to mohlo stáť 500-tisíc eur. Čo všetko bude nutné ešte opraviť ukáže správa z diagnostiky Kolonádového mosta.

Text a foto: Martin Palkovič