Z magazínu Revue Piešťany urobili ročenku vo forme brožúry

Časopis bol jedným z najstarších na Slovensku. Reprezentoval Piešťany a dostával rôzne ocenenia. S odôvodnením, že treba šetriť peniaze, ho súčasné vedenie mestského úradu zmenilo na nepoznanie. Je z neho ročenka s informáciami pre turistov. Má formu brožúry.

Zostal iba názov

Do komunálnych volieb v roku 2014 mal magazín Revue Piešťany štvrťročnú periodicitu. Potom vyšli dve dvojčísla a minulý rok sa zdalo, že časopis s vyše 50. ročnou tradíciou zanikne.

Peniaze na jeho vydávanie presunulo mestské zastupiteľstvo do Rezortu Piešťany. Organizácia pre cestovný ruch s jedným zamestnancom – riaditeľom, by vydanie magazínu nezvládla a preto to zostalo v kompetencii kancelárie primátora. Tá začiatkom roka na turistický veľtrh v Bratislave poslala 28 stranovú brožúru s názvom Revue Piešťany.

Je to ešte časopis?

Nový propagačný materiál s týmto názvom je plne farebný a formou sa nelíši od brožúry, ktorú radnica vydala v rovnakom čase. Obsahovo je zameraný na zaujímavosti z Piešťan, zatiaľčo druhá brožúra má názov Top podujatia 2017 a rovnaké logo – kvety victorie regie.

Keďže radnica nechala Revue Piešťany vymazať zo zoznamu periodickej tlače, ktorý vedie ministerstvo kultúry, fakticky už nejde o časopis. Ročenka ním ani nemôže byť.

„Namalo sa stať, že toto pomenovali Revue Piešťany. Je to veľké nedorozumenie, Revue Piešťany bolo úplne niečo iné. Toto je nejaký turistický sprievodca,“ hovorí dlhoročný šéfredaktor časopisu Kornel Duffek a dodáva: „Ten časopis v podstate zanikol.“

Z magazínu Revue Piešťany urobili ročenku

So zmenou koncepcie prišiel poslanec Tomáš Hudcovič v čase, keď bol ešte zástupcom primátora.
„Osobne si myslím, že časopis Revue Piešťany, tak ako vychádzal, bol drahý špás, ktorý už nespĺňal aktuálne potreby,“ hovorí Tomáš Hudcovič. Jedno vydanie v posledných rokoch podľa jeho slov stálo 6 600 eur pri náklade 800 kusov.

„Aktuálne potrebujú Piešťany časopis ako propagačný materiál, ktorý by mal svoju kvalitu a tlačil sa vo veľkom náklade, aby mal dostatočný dosah a splnil účel propagácie medzi maximálnym množstvom potencionálnych návštevníkov alebo ľudí, ktorí už do Piešťan prišli,“ pokračuje autor novej koncepcie.

Materiál, ktorý vznikol, podľa neho korešponduje s tým, čo navrhoval, iba čiastočne. „Chýbajú mu prvky, ktoré by pomohli k budovaniu väzby k destinácii prostredníctvom článkov.“

Napriek tomu si myslí, že túto brožúru bude väčšina ľudí hodnotiť kladne. „Z materiálu sa však dalo vyťažiť ďaleko viac, takže je to nevyužitá príležitosť.“

Argumentujú šetrením

Podľa vedúcej kancelárie primátora Lenky Slimákovej bolo dôvodom zmeny formátu šetrenie finančných prostriedkov. Pri aktuálnom, skoro 22-tisícovom náklade stojí jeden kus 70 centov.

„Ďalším dôvodom bolo nejasné poslanie tohto materiálu a nedotiahnutá distribúcia. Doteraz máme na sklade mestského úradu stovky výtlačkov aj spred niekoľkých rokov,“ pokračuje Lenka Slimáková.

Najnovšie vydanie je spolu s brožúrou Top podujatia 2017 podľa nej distribuované na Slovensku aj v susedných krajinách. K dispozícii bude aj všetkým subjektom cestovného ruchu, ktoré pôsobia na území Piešťan. „Predpokladáme, že materiál zostane zachovaný v súčasnej podobe s ročnou periodicitou.“

„Dať časopis do nejakej serióznej podoby je veľká práca. Na to bolo treba zhromaždiť ľudí, mať redakčný kolektív,“ odpovedá na argumenty o šetrení Kornel Duffek. „My sme do roka vydali 240 strán a oni 28. To je neporovnateľné. Náklady sa znižujú aj pri tlači väčšieho počtu kusov. Honoráre boli pritom symbolické. Napríklad Roman Tibenský dostal za fotku, kvôli ktorej musel pol dňa striehnuť na nejakého živočícha 3,50 eura v hrubom. To bola charita, čo títo ľudia pre mesto robili,“ uzatvára bývalý šéfredaktor.

Brožúra Revue Piešťany obsahuje mapu, na ktorej chýba severná aj južná časť Piešťan. Po príhovore primátora nasleduje zoznam kultúrnych pamiatok so stručnými popismi. Ďalej tipy na výlety v širokom regióne, zoznam kultúrnych inštitúcií a ďalších atrakcií. Texty sú okrem slovenského aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Tradícia od roku 1965

Predchodcom časopisu Revue Piešťany bol mesačník Kultúra v Piešťanoch, ktorý začalo vydávať Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch.

„Mesačník obvykle na 16 stranách prináša spoľahlivé informácie o hudobnom, literárnom a výtvarnom živote Piešťan. Prináša aj živé reportáže, rozhovory, dobrú informáciu, fotografie a hodnotnú poéziu. Zodpovedným redaktorom mesačníka je Anton Pastírik a rediguje ho Ján Benka,“ zaznamenal vznik nového periodika v roku 1965 mestský kronikár.

Text a foto: Martin Palkovič, autor bol v rokoch 2007-2011 redakčným fotografom štvťročníka