Z lávky pri Krajinskom moste vypadlo niekoľko skrutiek

Záručná doba začala plynúť koncom minulého týždňa a trvá päť rokov. Zhotoviteľ musí počas nej bezodplatne vady odstrániť.

Už v deň otvorenia lávky pri Krajinskom moste riešili ľudia na facebooku nedostatky, ktoré si na lávke všimli. Z dosiek, ktoré tvoria pochôdznu časť, vypadlo niekoľko skrutiek. Firma, ktorá lávku opravovala, hneď na druhý deň skrutky nahradila.

„Skontrolovali sme si to. Ide o dva šróby na kompozite na celej lávke. Samozrejme budeme kontaktovať realizátora, ktorý nesie zodpovednosť za kvalitu prevedenia diela, na ktoré sa vzťahuje reklamácia,“ reagoval Peter Jančovič, primátor Piešťan, v komentároch na sociálnej sieti.

Mesto bolo investorom rekonštrukcie, ale finančne sa na nej podieľali aj Trnavský samosprávny kraj a firmy, ktorých siete vedú pod lávkou.

Primátor na facebooku neskôr dodal, že z 1 560 použitých skrutiek boli poškodené tri. Realizátor rekonštrukcie ich v sobotu (27. 3.) nahradil.

Jedna zo skrutiek v doskách z kompozitného materiálu však chýbala aj v nedeľu. Je preto otázne, či ich v nasledujúcich dňoch nevypadne viac.

Mesto má právo na reklamáciu. Podľa zmluvy uzatvorenej v lete minulého roka, je záručná doba 60 mesiacov a začína plynúť „odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.“ V zmluve je ďalej uvedené, že záručná doba náterov je 15 rokov.

Obe strany sa dohodli, že počas záručnej doby má radnica právo požadovať bezodplatné odstránenie prípadných nedostatkov.

Lávku pri Krajinskom, ktorá bola kvôli bezpečnosti uzatvorená 16 mesiacov, sprístupnili v piatok 26. marca. Jej rekonštrukcia trvala 8 mesiacov a stála 721-tisíc eur. Mestu Piešťany pomohli s finančnými nákladmi na tento projekt Trnavský samosprávny kraj, Trnavská vodárenská spoločnosť, Slovak Telekom a Slovenský plynárenský priemysel.

Text a titulná fotgrafia: Martin Palkovič