Vzácnu keramiku z Chtelnice zreštaurovali a vystavili

V roku 2016 pracovníci Balneologického múzea preskúmali novoobjavenú pivničnú miestnosť chtelnického kaštieľa. Našli tam niekoľko vzácnych artefaktov. Po zreštaurovaní ich môžu obdivovať návštevníci kaštieľa.

Pracovníci múzea v etapách preskúmali a následne aj detektorom prezerali vrstvu zeminy, ktorá vypĺňala spodnú časť objemu tejto malej pivničnej miestnosti. Vrstva obsahovala veľké množstvo archeologických nálezov – kachlíc a fragmentov kachlíc z kachľových pecí, honosnejšej keramiky, ktorá sa používala na stolovanie, úžitkovej hrnčiny, ktorá sa používala na prípravu a uchovávanie jedál, skla a drobných kovových predmetov, resp. ich fragmentov ako aj mincí.

Čo sa týka fragmentov skla, sú medzi nimi zastúpené hrdlá sklených fliaš, črepy z tiel štvorbokých sklených fliaš a z rôznych (aj honosnejších) sklených nádob, z tenkostenných nádob ale i torzo sklenej misky a štvorboká, bielo maľovaným ornamentom zdobená, fľaša. Časť nálezov skla predstavujú fragmenty sklených okenných terčíkov a tabuľového skla.

Nálezy boli následne prevezené do Balneologického múzea, očistené a roztriedené podľa typov predmetov, materiálu, výzdoby a iných charakteristických znakov a čiastočne zlepené. Túto prvú etapu prác vykonali pracovníci múzea. Na rok 2017 Balneologické múzeum požiadalo Fond na podporu umenia o finančný príspevok – grant na reštaurovanie reprezentatívneho súboru keramiky z vybavenia šľachtického sídla zo 16. – 18. storočia.

Žiadosť Balneologického múzea bola schválená a tak bolo možné vďaka finančnej dotácii Fondu na podporu umenia pristúpiť k reštaurovaniu vybraného súboru tridsiatich keramických artefaktov.

Ide o kachlice z kachľových pecí, habánsku fajansu (napr. džbánik, lekárenskú nádobu, habánske kachlice z pecí) ale i úžitkovú keramiku používanú v šľachtickom sídle na prípravu jedál a v niektorých prípadoch aj na ich servírovanie.

Reštaurátormi Elenou Rákoczyovou, Martou Janekovou a akademickým sochárom Jurajom Sílešom bol súbor postupne reštaurovaný. Boli zreštaurované výrobky habánov – džbánik datovaný rokom 1698, lekárnická nádoba s maľovaným štítkom zdobeným modrým ornamentom ale i zelenomodro glazovaná „habánska“ vrcholová kachlica zdobená štylizovaným rastlinným ornamentom.

Lekárnická nádoba je zatiaľ ojedinelým nálezom, je však pravdepodobné, že vo výbave kaštieľa sa mohol nachádzať aspoň menší súbor týchto nádob. Zaujímavým nálezom je aj menšia miska zdobená na dne štylizovaným rastlinným ornamentom. Je to habánsky výrobok a podobné sa našli napríklad pri výskume Killyho kúrie v Častej. Slúžili pri stolovaní na servírovanie omáčok či iných pochutín.

Boli reštaurované aj vybrané typy komorových kachlíc – neglazovaná kachlica zdobená ústredným miskovitým motívom, zelenoglazovaná komorová kachlica, ktorej centrálny výzdobný motív tvorí plastická vypuklý medailón, rohová komorová kachlica zdobená plastickým kazetovým vzorom a veľmi pekne dekorované vrcholové kachlice. Ich výzdobu tvorí vždy dvojica okrídlených koní a rastlinné motívy.

Kachlice a fragmenty kachlíc nájdené počas archeologických výskumov pochádzajú zo širokého časového obdobia. Jednotlivé nálezy sú z obdobia od 16. až do 18. storočia a pomerne veľa ich ešte čaká na rekonštruovanie a reštaurovanie.

Ďalšie artefakty tvorila „hrnčina“, zrejme výrobky miestnych hrnčiarov – rôzne typy nádob, ktoré sa používali na prípravu jedál v kuchyni kaštieľa. Tieto nádoby môžeme do určitej miery bez spochybňovania označiť ako „spotrebný tovar“. Mali každodenné praktické využitie a pokiaľ sa rozbili, nahradili ich ďalšie. S veľkou pravdepodobnosťou išlo najmä o výrobky tunajších – miestnych hrnčiarov.

Zrekonštruované boli menšie nádoby – keramický pohárik a keramický džbánik glazované znútra, malý džbán – čepák, hrncovitá nádoba glazovaná len znútra, dve misy – menšia a väčšia zdobené žltoglazovanými štylizovanými rastlinnými a geometrickými ornamentami na hnedom podklade ale i neglazovaná misa s dvoma výlevkami, keramické pokrievky, dve keramické panvičky na troch nôžkach a zaujímavé zeleno a tmavofialovo glazované keramické svietniky.

V chtelnickom kaštieli (ktorý je majetkom obce) stále prebieha rekonštrukcia, ale časť priestorov je už zrenovovaná a využíva sa na realizáciu krátko – i dlhodobých výstav a na organizáciu rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí.

Balneologické múzeum Imricha Wintera tu v spolupráci s obcou Chtelnica a vďaka podpore Fondu na podporu umenia mohlo vystaviť reprezentačný zrekonštruovaný súbor keramiky, ktorý domácim i zahraničným návštevníkom približuje keramiku slúžiacu na prípravu jedál i stolovanie a typy kachlíc z kachľových pecí z obdobia renesancie. Pochádza z kaštieľa, ktorý stavebne predchádzal dnešný barokový, resp. rokokový kaštieľ.

„Habánska“ vrcholová kachlica zdobená štylizovaným rastlinným ornamentom, stav pred reštaurovaním

…a stav po reštaurovaní

Glazovaný džbánik s guľovitým telom, stav pred reštaurovaním

…a stav po reštaurovaní

Habánsky džbánik z roku 1698, stav pred reštaurovaním

…a stav po reštaurovaní

Lekárnická nádoba, habánsky výrobok zo 17. storočia, stav pred reštaurovaním

…a stav po reštaurovaní

Keramický svietnik, stav po čiastočnom zlepení

…a stav po reštaurovaní

Komorová kachlica zdobená vypuklým medailónom, stav počas reštaurovania

…a stav po reštaurovaní

Hrniec zdobený na okraji mohutnou pretláčanou páskou, stav pred reštaurovaním

…a stav po reštaurovaní

Štíhla hrncovitá nádoba, stav po zlepení a doplnení sadrou, stav počas reštaurovania

…a stav po reštaurovaní

Text: Vladimír Krupa Foto: Eva Drobná, múzeum Piešťany