Kaštieľ v Moravanoch hostí 43. maliarske sympózium

V kaštieli Moravany nad Váhom opäť otvorili letnú kultúrnu sezónu a to prostredníctvom veľkolepej výstavy s medzinárodným kurátorským tímom aj medzinárodným umeleckým zastúpením – Artrooms Moravany 4. Po tretíkrát je súčasťou Artrooms Moravany aj medzinárodné maliarske sympózium, ktoré sa v priestoroch ateliérov moravianskeho kaštieľa konalo kontinuálne od roku 1967 až do
2007 a následne bola táto tradícia obnovená v znovusprístupnenom kaštieli v roku 2020.

Účastníci sympózia budú svoje portfóliá verejnosti prezentovať v sobotu 6. augusta od 16.00 h, súčasťou programu bude aj výtvarný workshop pre verejnosť. Vernisáž výstavy diel, ktoré vzniknú počas 43. maliarskeho sympózia, sa začne o týždeň neskôr – v sobotu 13. augusta o 16.00 h. Výstava potrvá do 19. septembra 2022 a verejnosti je prístupná vždy v piatok, sobotou a nedeľu od 10.00 do 18.00 h. 

Dva týždne žijú a tvoria pozvaní maliari a maliarky v Moravanoch nad Váhom, pracujú na svojich témach alebo nachádzajú inšpiráciu v okolitej starobylej krajine a prostredí. Tohtoročný maliarsky tím je v rámci postcovidových a krízových čias opäť sympaticky česko-slovenský. Všetci účastníci, mladí a etablovaní maliari, dominantne pracujú s figurálnou maľbou, čo je len zhoda náhod a nebolo to podmienkou ich výberu, pretože sympózium nemá žiadne tematické alebo technické pravidlá pre tvorbu. Výsledky, ktoré budú predstavené na záverečnej výstave tak budú pre divákov aj organizátorov prekvapením.

Rastislav Podhorský (SK), Matej Fabian (SK), Ester Knapová (CZ), Gabriela Slaninková (CZ) a Jakub Janovský (CZ) už v sobotu 6. 8. záujemcom verejne predstavia svoju doterajšiu umeleckú tvorbu formou projekcie v parku kaštieľa. Sprievodným programom bude maľovanie v parku pre verejnosť – pre deti, veľké deti, aj všetkých priaznivcov maľby. Pre záujemcov budú k dispozícii maliarske pomôcky a stojany. Vstupné je dobrovoľný príspevok, ktorý bude použitý na obnovu kaštieľa.
Po ďalšom týždni práce nasledujúcu sobotu 13.8. pozývame milovníkov umenia priamo do ateliérov na slávnostné ukončenie sympózia a vernisáž výstavy vytvorených obrazov. Všetci sú srdečne pozvaní do diskusie na tému čo dnes maľovať a čo je súčasná maľba.

Počas pobytu maliari vytvoria aj originálnu grafickú prácu, ktorá bude realizovaná v serigrafickej dielni v kaštieli Moravany a výťažok z predaja grafík bude použitý na podporu ďalšej obnovy kaštieľa.

Projekt je podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.


Prezentácia portfólií umelcov / maliarsky workshop pre verejnosť: 6. 8. 2022 od 16.00 h
Vernisáž výstavy: 13. 8. 2022 o 16.00 h
Trvanie výstavy: do 19. septembra 2022
Otvorené pre návštevníkov: piatok, sobota, nedeľa od 10.00 do 18.00 h
Participujúci maliari a maliarky: Matej Fabian, Jakub Janovský, Ester Knapová,
Rastislav Podhorský a Gabriela Slaninková
Organizátorka: Zuzana Sabová a kol. zo 4D Gallery
Kurátorka: Silvia L. Čúzyová

Zdroj:  4D Gallery