Vyrábali tam známe vianočné ozdoby, teraz areál Zlatokovu zmodernizujú

Piešťanská spoločnosť Magna Energia vyhlásila architektonickú súťaž na svoj nový areál. Za miesto nového sídla si vybrala dnes opustenú výrobňu elektrických svetiel Heliand (neskôr Zlatokov) na Bratislavskej ulici v Piešťanoch.

Idea pre Magnu

Zámerom je budovy modernizovať a transformovať s ohľadom na hodnoty firmy a vytvoriť čo najpríjemnejšie interiérové i exteriérové prostredia pre takmer 40 stálych zamestnancov na prácu prevažne administratívneho charakteru.

Magna Energia, ktorá sa zaoberá dodávkou elektriny a plynu, hľadá podobu nového areálu. Vyhlásila preto ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž s názvom Idea pre Magnu. Súťaž overila Slovenská komora architektov (SKA). „Ide o jednu z mála súťaží návrhov, ktoré na Slovensku vyhlasuje súkromný sektor,“ povedal Štefan Moravčík z SKA.

Očakávaním investora je získanie návrhu na dôstojné a funkčné priestory, so zmyslom pre racionálnosť, bez nadmernej okázalosti. Ťažiskom návrhu je vyriešenie priestorovej organizácie areálu a prepojenia budov do jedného funkčného celku, vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre zamestnancov firmy a celková ekonomická a ekologická udržateľnosť návrhu.

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto dosiahol vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa v odbore architektúra, urbanizmus alebo pozemné stavby.

Architekti môžu svoje návrhy posielať do piatka 12. marca 2021. Víťazný návrh bude odmenený cenou 5 000 eur. Druhé miesto získa 3 500 eur a tretie 2 500 eur. Na odmeny je vyčlenených ďalších 2 500 eur.

Vyrábali tam známe vianočné ozdoby

Areál bývalého Heliandu bol prvou výrobňou vianočného osvetlenia v Československu. Fungovala tu od obdobia po druhej svetovej vojne. V období socializmu bola firma zoštátnená a od roku 1957 zmenila názov na Zlatokov – okresný podnik miestneho priemyslu. Povestné vianočné osvetlenie (Muchotrávka, Snehuliaci či Svetlušky), ktoré sa vyrábalo v dielňach na Bratislavskej ulici, sa dodnes nájde v slovenských domácnostiach.

Objekt vilového typu orientovaný do hlavnej ulice pravdepodobne slúžil ako obytný dom a bol postavený na konci 20. rokov 20. storočia. V rámci prevádzky výrobne značne zmenil svoje priestorové rozloženie a jeho pôvodný ráz je dnes už skoro nečitateľný. Pre potreby priemyselnej prevádzky bola v areáli pristavaná výrobná hala (dielňa) a v rôznych ďalších etapách obslužné objekty, sklady a garáže.

Žiadna z existujúcich budov nie je národnou kultúrnou pamiatkou, no odporúčaním pre súťažiacich je práca minimálne s hodnotnými časťami budov, a to z hľadiska zachovania identity miesta i racionalizácie nákladov na búranie. Požadovaný obsah by mal byť v čo najväčšej miere obsiahnutý v súčasných budovách. Možná je práca s prístavbami, nadstavbami či dodatočnými prepojeniami.

Súťažné podmienky a zadanie sú dostupné na tejto adrese.

Text a foto: Tlačová správa Magna Energia