Vyhlásili súťaž návrhov risografík Trnavský kraj príbehov

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj vyhlásila verejnú súťaž návrhov risografík, ktoré majú ilustrovať zaujímavosti a príbehy regiónov Trnavského kraja. Výsledkom súťaže bude kolekcia piatich až pätnástich víťazných návrhov vytvorených ľubovoľnou technikou, pričom každý z nich bude ohodnotený finančnou odmenou 1 000 eur.

„Časť aktivít a propagácie Trnavského kraja ako turistickej destinácie sa presunula do online priestoru v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19. Zároveň mnohé z nich dostali novú podobu. V týchto súvislostiach sme sa rozhodli podporiť miestny kreatívny a kultúrny priemysel a vyhlásiť súťaž návrhov risografík na tému „Trnavský kraj príbehov“. Víťazné návrhy budú po vytlačení vystavené v turistických informačných centrách, kde si ich budú môcť návštevníci zakúpiť. Tým zároveň podporíme návštevnosť centier,“ uviedol Pavol Kalman, predseda KOCR Trnavský kraj a trnavský vicežupan.

Cieľom súťaže je vytvoriť signovanú autorskú kolekciu diel vytlačených technikou risografie v limitovanom počte do 200 kusov. Tematicky by mali návrhy zobrazovať to turisticky najatraktívnejšie z okolia Hlohovca, Piešťan, Trnavy, Záhoria a Žitného ostrova.

Každý autor môže do súťaže predložiť až päť rozdielnych návrhov, ktoré by mali byť čo najvernejším náhľadom finálneho diela. V návrhu je možné použiť sútlač maximálne troch farieb z farebnej palety ôsmich dostupných. Uzávierka súťaže je 15. februára 2021 a jej výsledky budú zverejnené v priebehu marca 2021, po ukončení hodnotenia porotou s odbornou garanciou grafickým dizajnérom Robertom Paršom. Presné technické špecifikácie a podmienky súťaže nájdete na https://www.krajzazitkov.sk/sutaz.

Zdroj: Tlačová správa TTSK