Turizmus: Počtom prenocovaní sa Piešťany vlani vrátili takmer na úroveň roku 2019

Štatistický úrad SR nedávno zverejnil údaje o kapacitách, návštevnosti a tržbách ubytovacích zariadení cestovného ruchu za rok 2022. Ubytovacie zariadenia na Slovensku zaznamenali minulý rok celkový pokles počtu prenocovaní takmer o 30 percent v porovnaní s predpandemickým rokom 2019. Rezort Piešťany oproti celoslovenskému priemeru nezaznamenáva až taký veľký prepad a najmä vďaka kúpeľom sa tu podarilo naštartovať cestovný ruch po pandémii oveľa rýchlejšie než v iných destináciách.

V roku 2022 strávili návštevníci v ubytovacích zariadeniach v členských samosprávach Rezortu Piešťany takmer 580-tisíc nocí, čo je o 151 percent viac ako v predchádzajúcom roku 2021 a iba o 10 percent prenocovaní menej v porovnaní s predpandemickým rokom 2019.  „Aj napriek miernemu poklesu prenocovaní sme na dani z ubytovania vyzbierali takmer rovnakú sumu ako v roku 2019,“ dodáva Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany.

Podľa Tatiany Nevolnej sa opäť potvrdilo, že rozširovanie členskej základne je dôležité nielen z hľadiska užšej spolupráce rôznych subjektov v regióne, ale aj z pohľadu rozvoja cestovného ruchu a tiež získania dotácie, ktorú poskytuje ministerstvo dopravy a výstavby oblastným organizáciám cestovného ruchu. „Výška poskytnutej dotácie sa odvíja od súhrnnej hodnoty vybratých členských príspevkov,“ pripomína Tatiana Nevolná. „Preto je rozširovanie našej oblastnej organizácie dôležitým procesom, na ktorom neustále pracujeme. Od roku 2019 až dodnes narástol počet členov Rezortu Piešťany z 9 na 28. Okrem iných pozitív to znamená aj možnosť požiadať o vyššiu štátnu dotáciu. Z toho bude následne profitovať celý piešťanský región, keďže väčší rozpočet nám dá širšie možnosti na podporu cestovného ruchu, a tým aj naviazaných služieb a zamestnanosti.“

Väčšinu prenocovaní v piešťanskom okrese zrealizovali domáci návštevníci, ktorých podiel na celkovom počte prenocovaní bol až 67 percent. Zahraniční návštevníci tvorili 33 percent prenocovaní. Z členských samospráv Rezortu tvoria Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. 60 percent zo všetkých prenocovaní a 65 percent prenocovaní v rámci mesta Piešťany. „V našich členských samosprávach pritom evidujeme 56 ubytovacích zariadení, v ktorých je k dispozícii takmer 5-tisíc lôžok,“ dopĺňa Tatiana Nevolná.

Pokiaľ ide o počet návštevníkov, v roku 2022 sa ubytovalo v členských samosprávach Rezortu Piešťany o 14 percent menej hostí v porovnaní s predpandemickým rokom 2019. Domáci návštevníci tvorili 72 percent a zahraniční návštevníci 28 percent z celkového počtu.

„Vzhľadom na predchádzajúce náročné pandemické obdobie, ktoré ťažko skúšalo celý cestovný ruch, považujem naše minuloročné výsledky za veľmi dobré,“ hodnotí Tatiana Nevolná. „Keď sa pozrieme na tržby, minulý rok sme ešte nedosiahli tržby z predpandemického roku 2019, dosiahli sme z nich úroveň okolo 93 percent. To je krátko po niekoľkoročných obmedzeniach cestovného ruchu slušný výsledok. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že pri všetkých ukazovateľoch bola veľmi nízka porovnávacia základňa, nakoľko pokračujúca pandémia a prijaté opatrenia negatívne ovplyvnili cestovný ruch v roku  2021 a ubytovacie zariadenia zaznamenali rekordné prepady. Okrem toho je celkové porovnanie výšky tržieb v roku 2022 s predošlými obdobiami možné len obmedzene, do konca roka 2020 sa tržby vykazovali vrátane DPH.“

Priemerný počet prenocovaní v piešťanskom okrese bol minulý rok 5,2 dňa, z toho domáci návštevníci strávili v piešťanskom okrese v priemere 4,8 dňa a zahraniční návštevníci v priemere 6,1 dňa. Top štyri cieľové krajiny pre destináciu Rezort Piešťany zostali v poradí Česká republika, Nemecko, Izrael a ostatné ázijské štáty. Zmenil sa však počet prichádzajúcich návštevníkov. Najviac poklesla klientela z Českej republiky (o 48,3%), ktorá bola pre destináciu krajinou číslo jeden.

Zaujímavý je postpandemický návrat izraelských klientov, aj keď ich počet v Piešťanoch je o tretinu nižší ako v roku 2019. Rusko, piata najpočetnejšia krajina návštevnosti, sa v roku 2022 do Piešťan kvôli vojnovému konfliktu na Ukrajine už nevrátilo, ale prišla ukrajinská klientela, ktorá nahradila 42% ruskej klientely.

„Minuloročné údaje nám ukázali a potvrdili, ako citlivo reaguje cestovný ruch – aj ten kúpeľný – na rôzne globálne udalosti,“ uzatvára Tatiana Nevolná.

 

Text: Tlačová správa OOCR Rezort Piešťany

Ilust. foto: Martin Palkovič