18.04.2016 # 18:30 # 18:30

Vrbové: Bublinkovanie malo veľký úspech

Inzercia

Parlament mladých mesta Vrbové v piatok 15. apríla usporiadal akciu pre malých i veľkých pod názvom Bublinkománia – Vrbovské bublinkovanie. Sprievod detí a rodičov spojený s fúkaním bublín sa začal na Námestí slobody pod „šikmou vežou“.

Pred začiatkom podujatia sa najmenší účastníci zaregistrovali, aby dostali tombolové lístky, ktoré boli zaradené do zlosovania a účastníci odmenení vecnými cenami Parlamentu mladých.
Detí zapojených do akcie a losovania bolo cez 60. Celková účasť ľudí zúčastnených na prvom ročníku Bublinkománie sa odhaduje cez 130.

Počas celého pochodu panovala dobrá nálada a veselá atmosféra. Trasa pochodu viedla od Námestia slobody,cez ulicu M. A. Beňovského a samotné zavŕšenie programu sa konalo v kúrii Mórica Beňovského, kde sa uskutočnilo losovanie cien pre najmenších.

„Cieľom udalosti bolo oživiť mesto, zabaviť deti a privítať jar vo veľkom štýle,“ zhodnotil jeden z organizátorov podujatia Dušan Sabo. „Akcia bola úspešná, keďže odozvy zúčastnených boli pozitívne a hlavná úloha oživenia mesta a vyplnenia voľného času našich detí bola splnená,“ dodala členka Parlamentu mladých mesta Vrbové Kristína Lukáčiková.

Takéto pochody na privítanie jari či oslávenie 1. apríla sú známe najmä vo väčších mestách – napríklad v Brne, Bratislave alebo Amsterdame. Vrbové sa k nim pridalo. Akcie nesú rôzne názvy ako Bublinkový pochod, bublifuking či bubble blowing.

Bublinkovanie__02

Text a foto: Tlačová správa Parlamentu mladých mesta Vrbové

X