Milióny eur na cyklotrasu Piešťany – Vrbové chcú získať z Plánu obnovy

Združenie obcí Zelená cesta podalo žiadosť o príspevok na vybudovanie cyklotrasy z Plánu obnovy vo výške viac ako 5,6 mil. euro. Predpokladaný termín vyhodnotenia tejto výzvy je v mesiaci december 2022.

„Spoločnou prácou sa nám podarilo dosiahnuť zatiaľ najväčší posun pri realizácii projektu cyklotrasy spájajúcej Piešťany, Trebatice, Krakovany a Vrbové. V podanom projekte počítame s realizáciou samostatnej cyklotrasy o dĺžke 7,32 km, koridor pre cyklistov o dĺžke takmer 0,28 km a celková dĺžka upokojených zón, ktoré majú vzniknúť v jednotlivých katastroch bude 10,29 km,“ povedal Lukáš Pavlech, výkonný riaditeľ združenia Zelená cesta.

Spolu ide o takmer 18 km bezpečnejších koridorov pre obyvateľov dochádzajúcich na bicykli za prácou v regióne. Ambíciou projektu Zelená cesta“je zvýšiť podiel nemotorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce a znížiť podiel motorovej dopravy, čo prispeje k podpore trvalo udržateľnej mobility a najmä bezpečnosti na frekventovanej ceste II. triedy č. 499.

„Počas nasledujúcich týždňov nás čaká vyhlásenie verejného obstarávania a musíme veriť v kladné rozhodnutie o žiadosti z plánu obnovy. Na cyklotrasu Zelená cesta nadväzujú ďalšie regionálne projekty, na ktorých budeme ďalej pracovať v plnom nasadení. Príkladom je rozpracovaný projekt napojenia mestskej časti Kocurice a proces získania územného rozhodnutia pre Cyklocestu Holeška spájajúcu obce Trebatice, Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany a Veľké Kostoľany,“ dodal L. Pavlech.

Cyklocesta Holeška sa v katastri obce Trebatice bude priamo napájať na Cyklotrasu zelená cesta.

Zdroj: Tlačová správa – združenie Zelená cesta