Vodiči idúci z Beethovenovej na Winterovu ulicu musia dať prednosť

Radnica prisľúbila osadenie značky označujúcej hlavnú cestu na Winterovu ulicu, pred križovatkou s Beethovenovou. Vodiči prichádzajúci do tejto križovatky z obytnej zóny, musia dať prednosť.

Aj v súvislosti s utorkovou nehodou na križovatke ulíc Winterova a Beethovenova sa na sociálnej sieti Facebook rozbehla diskusia, či je tam správne dopravné značenie. Na chýbajúcu dopravnú značku Hlavná cesta (č. P8). upozornil mestský poslanec Tomáš Hudcovič.

Jeho status má doteraz desiatky zdieľaní. Pôvodne z neho vyplývalo, že kvôli chýbajúcej značke Hlavná cesta, by mali vodiči idúci po Winterovej ulici dávať prednosť autám prichádzajúcim z Beethovenovej podľa pravidla pravej ruky.

Zákon o cestnej premávke však hovorí, že „pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, z obytnej zóny alebo z pešej zóny vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste.“

Keďže na Beethovenovej ulici, pred križovatkou s Winterovou, je značka Koniec obytnej zóny, vodič musí dať v tomto mieste prednosť.

Na základe podnetu poslanca Tomáša Hudcoviča chce radnica nechať na Winterovu ulicu osadiť značku Hlavná cesta.

„V rámci dostupných podkladov – Pasporty dopravného značenia (z rokov 1994 a 2008) sa dopravné značenie, ktoré by vyznačovalo hlavnú a vedľajšiu komunikáciu, nenachádza. Mestský úrad Piešťany v spolupráci s dopravným inšpektorátom napriek tomu zabezpečí čo najskoršie osadenie takéhoto dopravného značenia. Vodiči pri výjazde z Beethovenovej ulice musia rešpektovať zákon o cestnej premávke, ktorý hovorí o tom, že pri vychádzaní z obytnej zóny je vodič povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste,“ uviedla hovorkyňa mestského úradu Eva Bereczová.

Podľa predbežných informácií z vyšetrovania utorkovej nehody sa vodička v tejto križovatke otáčala a do jej auta narazilo vozidlo idúce za ňou.

Pri vychádzaní z Beethovenovej ulice šoférom bránia vo výhľade vľavo zaparkované autá. Tento problém bude zrejme nutné riešiť zrušením niekoľkých parkovacích miest alebo osadením dopravného zrkadla.

Text a foto: Martin Palkovič