Vnútroblok na Teplickej ulici chcú vylepšiť vďaka eurofondom

Mesto Piešťany sa uchádza o finančné prostriedky z fondov Európskej únie. V prípade schválenia projektu, ktorý radnica pripravila, bude obnovený vnútroblok na Teplickej ulici. Predpokladané náklady presahujú 202-tisíc eur.

„Rekonštrukciou vnútrobloku na Teplickej ulici by sme chceli zabezpečiť premenu verejného priestoru na polyfunkčný, estetický a dlhodobo využívaný areál. Cieľom revitalizácie je zveľadenie spoločného priestoru a herných aktivít, obnovenie priestoru pre hry detí školského a predškolského veku v exteriéri,“ uviedol Martin Ričány, hovorca mesta Piešťany.

Vzniknúť by mali oddychové zóny s možnosťami stolovania prístupného aj pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Súčasťou obnovy priestoru bude rekonštrukcia existujúceho chodníka, doplnenie nových spevnených plôch, regeneráciu zelene, realizácia pitnej fontánky a hmlovej brány.

„Táto lokalita bola pre obnovu zvolená z dôvodu, že sa nachádza priamo v centre mesta na sídlisku s asi 1 200 obyvateľmi. Tomuto priestoru sa dlhodobo nevenovala žiadna pozornosť a dlhší čas je len v stave údržby,“ dodal hovorca.

Mesto Piešťany sa bude v prípade schválenia projektu na obnove podieľať sumou 10 131 eur. Zbytok bude uhradený z Integrovaného regionálneho operačného programu. Predpokladané náklady presahujú 202-tisíc eur. Stavebné práce by mali začať v júni 2022.

Zdroj: piestany.sk