Viceprimátor navrhuje zvýšiť plat primátora

Plat Miloša Tamajku by mal byť v nasledujúcom roku podľa Martina Vala vyšší o 30 %. Súhlasiť s tým musí väčšina poslancov. Primátor poberá od nástupu do funkcie základný plat.

Mestské zastupiteľstvo bude na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí (14. 12.) rozhodovať o rozpočte na nasledujúci rok, predposledný bodom rokovania je plat primátora. S návrhom na jeho zvýšenie prišiel viceprimátor Martin Valo. Mesačne by mal podľa neho Miloš Tamajka dostávať o 791 eur viac.

Martin Valo svoj návrh odôvodňuje napríklad realizáciou „rozvojového investičného programu mesta Piešťany, kde za rok 2017 bolo zrealizovaných 170 aktivít v celkovej hodnote 2 866 232 eur a opravy a údržba v hodnote 176 528 eur.“

V dôvodovej správe tiež konštatuje, že mesto pod vedením Miloša Tamajku podalo v uplynulých troch rokoch 37 žiadostí o eurofondy, pričom desať z nich bolo úspešných. Hodnotou týchto projektov vyčíslil na 4,3 mil. eur.

„Z 37 podaných projektov je v súčasnej dobe ešte v procese hodnotenia 8 projektov, z toho tri vo finančnej hodnote 732 429 eur sú postúpené na schválenie,“ dodáva Martin Valo, podľa ktorého primátor tiež prispel k zastaveniu likvidácie spoločnosti Letisko Piešťany.

Iný návrh na úpravu platu Miloša Tamajku môže dať ktorýkoľvek člen mestského zastupiteľstva.

Martin Valo je zástupcom primátora od mája tohto roku. Vo funkcii nahradil Michala Hyneka, ktorý v minulosti tiež navrhoval zvyšovanie primátorského platu. Väčšina poslancov sa s tým však nikdy nesúhlasila.

Preto má primátor v súčasnosti základný plat. Ten je vypočítaný z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorá sa násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov (912 eur x 2,89 = 2 635 eur). Túto sumu môže zastupiteľstvo navýšiť až o 70 %.

Text a foto: Martin Palkovič