Vianočný stromček stačí dať ku kontajnerom

Služby mesta Piešťany po Vianociach zbierajú stromčeky, ktoré budú využité ako bioodpad.

„Každý deň dve skupiny pracovníkov zbierajú, nakladajú a odvážajú vianočné stromčeky. Tie je dobré odkladať ku stanovištiam zberných nádob, odobraté budú však aj tie, ktoré sa nájdu mimo stojísk. Služby mesta Piešťany ľudí vyzýva aby stromčeky pred vyhodením očistili od ozdôb a vianočných dekorácií,“ informuje radnica.

Zozbierané stromčeky budú rozdrvené a potom ich pošlú na zhodnotenie do kompostárne.

Za vyhodenie tohto druhu odpadu ku stanoviskám kontajnerov po Vianociach teda sankcia nehrozí. Je však zakázané nechávať tam starý nábytok alebo drobný stavebný odpad. Za takéto konanie hrozí sankcia až do výšky 1 500 eur. Starý nábytok a drobný stavebný odpad treba odviesť do Zberného dvora, ktorý je od októbra na Žilinskej ceste 122.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk