Zberný dvor sa sťahuje na nové miesto

Tri roky po získaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie bude Zberný dvor sídliť na novom mieste. Informovali o tom Služby mesta Piešťany.

Prevádzka Zberného dvora končí na pôvodnej adrese (Pod Párovcami) v sobotu 29. septembra a v utorok 1. októbra 2019 ju otvoria na Žilinskej ceste 122 (v areáli bývalého Zväzarmu). Služby mesta informovali, že vjazd do Zberného dvora je po príjazdovej ceste za Arraverom.

Otváracie hodiny budú podobné ako doteraz, počas pracovných dní od 6.30 do 18.30 h (obedná prestávka 10.30-11.30 h) a v sobotu od 8.00 do 13.00 h. V nedeľu je Zberný dvor zatvorený.

Mesto Piešťany získalo 1,47 mil. eur na vybudovanie nového zberného strediska v roku 2016, samo sa na realizácii projektu podieľalo piatimi percentami celkových nákladov. Projekt zahŕňal stavebné úpravy, nákup techniky aj veľkokapacitných kontajnerov.

Presťahovanie zberného strediska z lokality Pod Párovcami na iné miesto žiadali obyvatelia blízkych rodinných domov, ktorí sa sťažovali na hluk a rozfúkané odpadky. Na mestský úrad poslali petíciu s desiatkami podpisov.

Na základe rozhodnutia predchádzajúceho vedenia samosprávy má byť v areáli bývalého Zväzarmu aj kompostáreň. Realizácia tohto problematického projektu mešká.


Zberný dvor slúži na:

– ukladanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu (sklo, papier, plasty, kovy, železo)
– vyradené elektrické a elektronické zariadenia (chladničky, pračky, televízory)
– nebezpečný odpad (autobatérie, žiarivky, oleje, farby, lepidlá)
– veľkoobjemový odpad (nábytok, koberce)
– odpad z údržby zelene (lístie, tráva, konáre, drobný stavebný odpad)


Text: Martin Palkovič Foto: SMP