Vianočné stromčeky skončia v kompostárni

Piešťanci môžu po vianočných sviatkoch odkladať živé stromčeky k stanoviskám kontajnerov. Ich zber a následné kompostovanie zabezpečujú Služby mesta Piešťany.

„Stačí ak obyvatelia umiestnia stromčeky v blízkosti stanovísk zberných nádob komunálneho odpadu, odkiaľ sa budú priebežne stromčeky zberať. Pozbierané stromčeky budú skompostované,“ informovala radnica.

Služby mesta Piešťany vyzývajú, aby ľudia stromčeky pred vyhodením očistili od ozdôb a vianočných dekorácií.

Piešťany majú vlastnú kompostáreň od novembra. Jej výstavba bola financovaná z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkové náklady presiahli 1,5 mil. eur, samospráva tento projekt spolufinancovala sumou 77-tisíc eur.

Cieľom je vo vyššej miere zabezpečiť zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý vďaka tomu neskončí na skládke.

Ročne by sa malo v kompostárni spracovať až 4 800 ton takého odpadu. Kompostovanie bude prebiehať v polouzavretom systéme aeróbnym procesom. Kompost bude využitý na starostlivosť o mestskú zeleň, ale zadarmo si ho budú môcť zobrať aj obyvatelia Piešťan.

Text a ilustr. foto: piestany.sk