19.10.2015 # 11:41 # 11:41

Vedecká kaviareň bude o liečivých rastlinách

Inzercia

Diverzita liečivých rastlín na Slovensku, možnosti ich pestovania, využitie v ľudovej medicíne – to sú hlavné témy podujatia zo série Veda v centre, ktoré sa uskutoční v stredu 4. novembra o 16.30 h v Art Jazz Gallery Kursalon. O rastlinách, ktoré nám pomáhajú, bude rozprávať Iveta Čičová, kurátorka genetických zdrojov liečivých rastlín a členka medzinárodnej pracovnej skupiny ECPGR/Medicinal and Aromatic Plants Working Group. Podujatie organizuje Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany. Vedecká kaviareň je určená pre širokú verejnosť a vstup je voľný.

veda v centre liecive rastliny plagat

-inf-

X