Vážska cyklotrasa skonči v Hornej Strede

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ohlásil projekt, vďaka ktorému sa cyklisti z Piešťan dostanú pohodlne skoro až do Žiliny. Štúdia má byť hotová v máji.

Vážska cyklotrasa bude merať približne 100 kilometrov, začne na hranici trenčianskeho a žilinského kraja a skončí pri Hornej Strede, kam vedie z Piešťan relatívne kvalitný chodník už teraz. Do projektu sa majú zapojiť všetky mestá a obce na tejto trase, podporuje ho aj štát.

„Prevažná časť Vážskej cyklotrasy by mala viesť po ochranných hrádzach starého koryta Váhu, tam, kde nie sú ochranné hrádze, tam povedie po vedľajších cestách, ktoré sú k dispozícii,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Podľa jeho slov je teraz tá správna doba preniesť tento projekt z papiera do reality.

„Cyklotrasa by mala pretínať a zároveň spájať 34 katastrov miest a  obcí na území TSK. Z toho najväčšie mestá sú Nové Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Trenčín, Nemšová, Púchov, Považská Bystrica, Ilava a ďalšie obce  na Považí,“ doplnil krajský cyklokoordinátor Matej Tinka.

Termín vypracovania štúdie, ktorá ponúkne niekoľko variantných trás, je stanovený na máj 2015. Ďalším krokom by malo byť následné podpísanie memoranda o spolupráci medzi TSK a mestskými i obecnými samosprávami a začiatok procesu majetkového vyrovnania pozemkov, po ktorých by mala trasa viesť.

Text: Tlačová správa TSK/red Ilustr. foto: Martin Palkovič