V centre Piešťan chcú postaviť 93 nových bytov

Medzi ulicami Sládkovičova a Rastislavova, na mieste bývalého družstva Rozvoj Piešťany, vznikne obytná zóna, ktorej dali názov Brečtanova alej.

Spoločnosť zo Šamorína plánuje v centre Piešťan postaviť dva bytové domy, ktoré vytvoria vnútroblok s kaviarňou a detským ihriskom. V zámere zverejnenom kvôli posudzovaniu vplyvov na životné prostredie je tiež uvedené, že 131 zo 160 parkovacích miest bude v podzemnej garáži. V pláne je tiež výstavba chodníka pre peších a cyklistov.

Jeden bytový dom je navrhovaný ako prestavba a dostavba objektu bývalého družstva Rozvoj Piešťany. Bude tam 46 bytov a na prízemí kaviareň. Niektoré fragmenty pôvodnej výrobnej haly majú zostať zachované. Ide o niekoľko nosných stĺpov, ktoré investor sľubuje využiť ako stĺporadie verejného osvetlenia s popínavou zeleňou – brečtanom.

Druhá budova so 47 bytmi bude novostavba.  Jej súčasťou bude podzemná garáž a obchodné priestory v prízemí. Tretí objekt vznikne prestavbou bývalej jedálne. Bude slúžiť ako technické zázemie nových bytových domov s kotolňou a regulačnou stanicou plynu. Vo vyšších podlažiach majú vzniknúť priestory pre voľnočasové aktivity obyvateľov bloku.

Celkové náklady na výstavbu Brečtanovej aleje sú odhadnuté na 6,8 mil. eur. Stavať sa má už budúci rok. Zámer je zverejnený na enviroportal.sk a je možné doňho nahliadnuť aj na Mestskom úrade Piešťany.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič