Úspechy piešťanských gymnazistov

V týchto dňoch študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch zberali plody svojej usilovnej práce.

Nádejný ekonóm Matúš Mjartan (2.C) zvíťazil v školskej súťaži Mladý marketér s témou projektu Marketingová komunikácia Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch a postúpil do celoslovenského kola súťaže, ktorú vypísala FMK UCM v Trnave.

Na dôkladnej príprave SWOT analýzy projektu sa podieľali aj vybraní študenti gymnázia v úlohe respondentov a študentky 1.D v súťaži o najlepší návrh loga školy (zvíťazil grafický návrh Sofie Seitlerovej), čím výrazne pomohli ku kvalite marketérskeho projektu svojho spolužiaka. Matúšovi Mjartanovi zároveň želáme úspechy v celoslovenskom kole.

 

V krajskom kole vedomostnej súťaže Mladý Európan 2021, ktoré už tradične zabezpečuje regionálne centrum Europe Direct v Senici, reprezentovali školu v súťažnom tíme študentky gymnázia Terézia Danková, Laura Petričević (septima) a Sabina Zureková (3.A). Tradíciu proeurópskych aktivít a úspešného súťaženia vo vedomostiach o európskej ekonomike, geografii, architektúre, politike, kultúre a histórii štátov Európskej únie aj tento rok potvrdil tím piešťanských gymnazistiek plným počtom bodov za výborne spracovanú literárnu prezentáciu Portugalska s výsledným obsadením 4. miesta v súťaži.

 

V celoštátnom kole súťaže projektov stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ 2021) reprezentovala piešťanské gymnázium maturantka Simona Kadlecová (oktáva) s prezentáciou a obhajobou vedeckého projektu na tému Vplyv digitálnych médií na psychický a osobnostný rozvoj mladého človeka.

V silnej konkurencii súťažiacich, ktorí reprezentovali to najlepšie z odborného záujmu krajských víťazov, obsadila konečné 4. miesto. Kvalitná odborná práca, viacročný bádateľský záujem, rozsiahly empirický výskum, úzka spolupráca s akademickým a klinickým prostredím, ako aj závery využiteľné v praxi, nájdu svoj praktický rozmer v intervenčnom programe, ktorý maturantka predstaví svojim spolužiakom v závere školského roka. Študenti pracovali pod odborným vedením učiteľa Petra Rusnáka.

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Text: Liliana Staňová, bilingválna 5.B