Úsmev súťaži o peniaze na projekt Čím budem, keď vyrastiem

Materské centrum Úsmev sa zapojilo do grantového programu Nadácie VÚB, v ktorom bude rozdelených 80-tisíc eur. Peniaze rozdelia na základe hlasovania verejnosti.

O finančnú podporu svojho projektu sa uchádza aj materské centrum Úsmev s projektom Čím budem, keď vyrastiem 2. Toto zábavno-vzdelávacie podujatie sa v Piešťanoch prvýkrát uskutočnilo v roku 2015 a malo obrovský úspech.

Deťom umožňuje vyskúšať si niektoré z povolaní dospelých. Podujatie je zároveň zamerané na podporu spoločného trávenia voľného času rodičov s deťmi.

Animátori – dobrovoľníci oblečení v pracovných odevoch, ktorí prinášajú do akcie nadšenie, radosť, nezištnosť a ústretovosť, predstavujú deťom prostredie a pracovné aktivity daného povolania. Vstup na podujatie je voľný a zapojiť sa môžu aj deti so špeciálnymi potrebami.

Projekt materského centra môžete podporiť cez web stránku komunitnegranty.sk. Stačí ak v dolnej časti kliknete na Trnavský kraj a zahlasujete za Čím budem, keď vyrastiem 2. Pri hlasovaní je nevyhnuté zadať svoje telefónne číslo, na ktoré Vám bude zaslaný hlasovací kód. Ten stačí prepísať a kliknúť na „zaslať kód.“

Text a foto: Martin Palkovič