Úspech folkloristov zo súboru Tancovadlo s autentickou choreografiou

Detský folklórny súbor, ktorý doteraz v Piešťanoch pôsobil pod názvom Slnečnička, vyhral krajské kolo tanečnej súťaže a postúpil na celoslovenskú prehliadku detských folklórnych súborov.

Na základe zisku zlatého pásma s priamym postupom v regionálnom kole súťaže detských folklórnych súborov Detský folklórny festival 2019 v Križovanoch nad Dudváhom, sa chlapci z detského folklórneho súboru Tancovadlo z Piešťan 7. mája zúčastnili krajského kola súťažnej prehliadky Záhorie spieva a tancuje v Senici.

Chlapci pod vedením umeleckého vedúceho a tanečného pedagóga súboru Alfréda Linckeho predviedli choreografiu s názvom Toto Vám nedarujeme. Inšpiráciou pre choreografiu boli chlapčenské hry zachytené na filme Karola Plicku z roku 1929 Po horách, po dolách.

Aj na krajskom kole sa Tancovadlo umiestnilo v zlatom pásme a opäť získalo priamy postup, tentoraz do celoštátneho kola súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov Eniki beniki 2019, ktorá sa uskutoční 8. a 9. júna v Košiciach.

Michaela Michalková