Folklórny súbor Žito oslávi dožinky na Kúpeľnom ostrove

Folklórny súbor Žito mapuje a oživuje zvyky našich predkov. Vďaka jeho členom uvidíme, ako naši predkovia oslavovali dožinky. Slávnosť pri príležitosti ukončenia žatvy sa uskutoční v nedeľu 4. septembra 2022 o 15.00 h v Hudobnom pavilóne Harmony na Kúpeľnom ostrove. Folkloristi zo súboru Žito predvedú zvyky, ktoré sú v ľudovej kultúre spájané so žatvou. Dievčatá uvijú dožinkový veniec a odovzdajú ho gazdovi.

Zdroj: Folklórny súbor Žito