Folklórny súbor Žito oslávi dožinky v centre Piešťan

Folklórny súbor Žito mapuje a oživuje zvyky našich predkov. Vďaka jeho členom uvidíme, ako kedysi oslavovali dožinky. Slávnosť pri príležitosti ukončenia žatvy sa uskutoční v  sobotu 8. septembra 2018 o 16.00 h na Námestí slobody. Folkloristi zo súboru Žito predvedú zvyky, ktoré sú v ľudovej kultúre spájané so žatvou. Dievčatá uvijú dožinkový veniec a odovzdajú ho hospodárovi pred Zuckmann villou, kde všetkých čaká oldomáš.

(inf)