Morenu hodili z Kolonádového mosta, zima už musí skončiť

Zime sa tento rok príliš odísť nechce. Kvetná nedeľa by však mala byť jej definitívnym koncom. Folklórny súbor Žito totiž v tento deň vyniesol Morenu a privítal nové Letečko.

Vynášanie Moreny sa malo pôvodne konať 3. apríla – na piatu pôstnu nedeľu, ktorá je ľudovo nazývaná Smrtná nedeľa. Počasie však podujatiu neprialo, Piešťany sa preto so symbolom zimy rozlúčili o týždeň neskôr – na Kvetnú nedeľu.

Členky folklórneho súboru Žito spolu s deťmi s detského folklórneho súboru Klások najprv na Námestí slobody vytvorili slamenú bábku, ktorej dali aj šaty. Potom ju v sprievode ľudovej hudby zaniesli na Kolonádový most. Tam ju po jej poslednej tancovačke podpálili, a hodili do Váhu. Späť na námestie sa vrátili s Letečkom, ktoré predstavuje príchod dlho očakávanej jari.