Unikátne video: Pozrite sa, ako to vyzerá pod Kolonádovým mostom

Najviac problémové časti Kolonádového mosta sa skrývajú pod vodou a prebiehajúca rekonštrukcia sa ich netýka. Pre verejnosť aj odborníkov je preto zaujímavé vidieť, ako to tam vyzerá. V sobotu 25. januára sa pod hladinu pozreli potápači z potápačskej školy DiveInn a video zverejnili na sociálnej sieti Facebook.

Okrem nákladov vo výške 1,7 mil. eur na rekonštrukciu Kolonádového mosta je v mestskom rozpočte na tento rok vyhradených aj 28 980 eur na diagnostiku a prepočet mostného objektu. Radnica si chce nechať podrobne zdokumentovať celú stavbu, stanoviť pevnosť betónu na hlavnej konštrukcii a skontrolovať piliere.

Odborníci zo Žilinskej univerzity v posudku už v roku 2007 napísali, že „odplavenie materiálu dna koryta rieky okolo niektorých pilierov je najzávažnejšou poruchou spodnej stavby, ktorá môže spôsobiť haváriu celého objektu, ak by sa nezabránilo pokračovaniu procesu vyplavovania materiálu okolo piliera.“

Odhadované náklady na opravu týchto porúch sa blížia k sume 500-tisíc eur. Mesto bude musieť tieto finančné prostriedky nájsť v jednom zo svojich budúcich rozpočtov.

Dnes radnica informovala, že prebiehajúce stavebné práce na obnove Kolonádového mosta „sú už takmer v polovici a podľa realizátora i pamiatkarov sa projekt realizuje v súlade s platným schváleným harmonogramom.“

Rekonštrukcia, na ktorú prispelo sumou 950-tisíce eur ministerstvo kultúry, začala v júni 2019 a podľa zmluvy by mala trvať 15 mesiacov.

V týchto dňoch prebiehajú búracie práce v interiéroch, do ktorých sa už nevrátia obchody, ale po novom by mali slúžiť ako turistické informačné centrum alebo galéria.

Text: Martin Palkovič Foto: Martin Ričány Video: diveinn.sk