26.01.2016 # 14:56 # 14:56

Učitelia zo ZŠ M. R. Štefánika chcú štrajkovať celý týždeň

Inzercia

Polročnú kvalifikáciu odovzdajú žiakom alebo zákonným zástupcom v piatok, ale vyučovanie prebiehať nebude. Pozastavená je aj činnosť školského klubu a prevádzka jedálne.

Informoval o tom riaditeľ ZŠ M. R. Štefánika Kamil Moravčík, ktorému zástupcovia zamestnancov oznámili, že v štrajku pokračujú najmenej do piatku 29. januára. V tento deň rozhodnú o ďalšom postupe.

Práve v piatok medzi 9.00 a 13.00 h si žiaci, rodičia alebo zákonní zástupcovia môžu v škole vyzdvihnúť Výpis klasifikácie prospechu a správania za 1. polrok 2015 – 2016. V pondelok budú polročné prázdniny.

Podľa informácií ministerstva školstva počet škôl zapojených do štrajku klesol. Základná škola M. R. Štefánika zostáva jedinou vzdelávacou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, ktorá sa do štrajku zapojila.

Hovorca Trnavského samosprávneho kraja Patrik Velšic nám dnes potvrdil, že neštrajkuje ani žiadna z tunajších stredných škôl, ktoré zriaďuje župa.

Učitelia požadujú navýšenie rozpočtu školstva na tento rok o 400 miliónov eur, zvýšenie platov o 140 eur a návrat kreditov za rozširujúce štúdium.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X