10.06.2015 # 09:37 # 09:37

Účet za Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny prevýšil 23-tisíc eur

Inzercia

Najväčšiu časť nákladov na organizáciu podujatia predstavujú honoráre účinkujúcich. Vystúpenia známych interpretov tvoria asi polovicu celkového rozpočtu, ale do centra prilákali aj najviac ľudí.

Počas troch dní (5. – 7. júna) sa o hudobný a tanečný program postaralo 13 skupín alebo súborov. Najdrahší bol sobotný koncert formácie Hex (5 000 eur). Zuzana Smatanová s kapelou si vypýtala 3 500 eur.

Za vystúpenie Richarda Rikkona, Sisi Sklovskej a Kataríny Beňačkovej malo Mestské kultúrne stredisko Piešťany podľa zmluvy zaplatiť 3 062 eur. Známa speváčka však nakoniec nemohla prísť, preto ju nahradila SuperStaristka Natália Hatalová.

Celým sobotným programom sprevádzala moderátorka Veronika Paulovičová, u ktorej si MsKS objednalo aj vystúpenie tanečnej skupiny Mario Lopez Dance Company, spolu v hodnote 2 200 eur.

Dievčenský salónny orchester Afrodité dostal 700 eur, dychový orchester a mažoretky, ktoré išli v sprievode stáli 600 eur. MsKS tiež preplatilo náklady na kostýmy žiakom Základnej umeleckej školy (400 eur) a dopoludňajší koncert kapely 3D band pri Kolonádovom moste (150 eur). Pásmo venované Ľudovítovi Štúrovi stálo 550 eur a piatkové vystúpenie dua Kamélie 1 620 eur.

Celkové náklady na technické zabezpečenie programu boli menšie než honoráre pre účinkujúcich. Ozvučenie – 900 eur, osvetlenie – 700 eur, stan pre VIP hostí pri Hudobnom pavilóne – 456 eur, grafický návrh, tlač plagátov a letákov – 1 235 eur, chemické WC – 750 eur, záznam TV Karpaty (5.-7. júna) – 910 eur.

Tentoraz boli súčasťou OLKS aj Národopisné slávnosti. Za kultúrny program folklórnych súborov v nedeľu popoludní zaplatilo MsKS spolu 830 eur.

Podľa informácií z mestského úradu vybrala radnica na prenájme od stánkarov predávajúcich občerstvenie a suveníry 2 989 eur. Sú v tom zahrnuté aj poplatky za energie a vývoz odpadu.

Uvedené sumy zverejnilo MsKS Text a foto: Martin Palkovič

X