Účet za Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny prevýšil 23-tisíc eur

Najväčšiu časť nákladov na organizáciu podujatia predstavujú honoráre účinkujúcich. Vystúpenia známych interpretov tvoria asi polovicu celkového rozpočtu, ale do centra prilákali aj najviac ľudí.

Počas troch dní (5. – 7. júna) sa o hudobný a tanečný program postaralo 13 skupín alebo súborov. Najdrahší bol sobotný koncert formácie Hex (5 000 eur). Zuzana Smatanová s kapelou si vypýtala 3 500 eur.

Za vystúpenie Richarda Rikkona, Sisi Sklovskej a Kataríny Beňačkovej malo Mestské kultúrne stredisko Piešťany podľa zmluvy zaplatiť 3 062 eur. Známa speváčka však nakoniec nemohla prísť, preto ju nahradila SuperStaristka Natália Hatalová.

Celým sobotným programom sprevádzala moderátorka Veronika Paulovičová, u ktorej si MsKS objednalo aj vystúpenie tanečnej skupiny Mario Lopez Dance Company, spolu v hodnote 2 200 eur.

Dievčenský salónny orchester Afrodité dostal 700 eur, dychový orchester a mažoretky, ktoré išli v sprievode stáli 600 eur. MsKS tiež preplatilo náklady na kostýmy žiakom Základnej umeleckej školy (400 eur) a dopoludňajší koncert kapely 3D band pri Kolonádovom moste (150 eur). Pásmo venované Ľudovítovi Štúrovi stálo 550 eur a piatkové vystúpenie dua Kamélie 1 620 eur.

Celkové náklady na technické zabezpečenie programu boli menšie než honoráre pre účinkujúcich. Ozvučenie – 900 eur, osvetlenie – 700 eur, stan pre VIP hostí pri Hudobnom pavilóne – 456 eur, grafický návrh, tlač plagátov a letákov – 1 235 eur, chemické WC – 750 eur, záznam TV Karpaty (5.-7. júna) – 910 eur.

Tentoraz boli súčasťou OLKS aj Národopisné slávnosti. Za kultúrny program folklórnych súborov v nedeľu popoludní zaplatilo MsKS spolu 830 eur.

Podľa informácií z mestského úradu vybrala radnica na prenájme od stánkarov predávajúcich občerstvenie a suveníry 2 989 eur. Sú v tom zahrnuté aj poplatky za energie a vývoz odpadu.

Uvedené sumy zverejnilo MsKS Text a foto: Martin Palkovič