Účet za najväčšiu čiernu skládku v Piešťanoch: 98-tisíc eur

Celé nákladiaky stavebného odpadu naviezli neznámi páchatelia k Biskupickému kanálu. Úradníci odhadujú, že zmes betónu, tehál a obkladačiek váži až 2 600 ton. Náklady na odstránenie tvoria najväčšiu časť sumy, o ktorú žiada samospráva.

Veľké upratovanie Slovenska vyjde štát veľmi draho. Projekt s týmto názvom odštartovalo ministerstvo životného prostredia a iba v Piešťanoch úradníci zmapovali osem skládok, ktorých likvidácia bude stáť viac než 113-tisíc eur.

Mestský úrad žiada o dotáciu v tejto výške zo zanikajúceho Recyklačného fondu. Maximálna výška podpory pre žiadateľa je 100-tisíc eur na jedno miesto. Štát preplatí 95% nákladov, zvyšnú sumu uhradí samospráva. Dotácia je určená na zber, odvoz, uloženie odpadov na legálne skládky, prípadne ich zlikvidovanie v spaľovni. Celkovo má rezort na tento účel vyhradených 10 mil. eur.

Najväčšia skládka na území Piešťan sa nachádza na trávnatej ploche pri Biskupickom kanáli na hranici katastra s obcou Horná Streda. Úradníci odhadujú, že na ploche 4 500 m2 tam je až 2 600 ton zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a iného materiálu. Na zlikvidovanie tejto skládky žiada radnica dotáciu vo výške 98 742 eur.

Na takmer 2 tisíc eur je vyčíslená likvidácia čiernej skládky pri letisku, kde sa takisto nachádza zväčša stavebný odpad. Skládka sa rozprestiera na ploche 45 m2.

Úradníci zmapovali aj šesticu ďalších miest, ktoré môže pomôcť skrášliť ministerstvo. Odpad našli za diaľnicou v smere na Trebatice pri železničnej trati, ďalej na Obchodnej ulici neďaleko stanice (110 ton betónu, náklady: 4-tisíc eur) aj na Lodenici (50 ton, 4-tisíc eur). Poslednou čiernou skládkou, na ktorej likvidáciu žiadajú peniaze z envirorezortu, sa nachádza na hlavnej ceste do obce Drahovce oproti odbočke na Rybársky dvor (80 ton, 3-tisíc eur).

V prípade schválenia žiadostí bude likvidácia skládok vykonaná do konca novembra. Problém napriek tomu zrejme nebude vyriešený. Pred troma rokmi skládku pri Biskupskom kanáli vyčistil Slovenský vodohospodársky podnik a dnes je opäť najväčšou v Piešťanoch.

Porovnajte ako vyzeralo toto miesto 15. apríla 2012 (po odprataní prevažne stavebného odpadu) a ako vyzerá dnes (28. apríla 2015). Ďalšie fotky zobrazujú aktuálny stav:

Skládka pri Biskupickom kanáli: Porovnajte ako vyzeralo toto miesto 15. apríla 2012 (po odprataní stavebného odpadu) a 28. apríla 2015

Text: Tlačová správa MsÚ Piešťany, Martin Palkovič

Inzercia