Turisti pozývajú na jesenný pochod z Hlohovca do Piešťan

Klub slovenských turistov Hlohovec pozýva všetkých priateľov prírody na 41. ročník obľúbeného podujatia. Jesenný pochod HP sa uskutoční v sobotu 19. októbra. Tradičný štart má v Hlohovci a cieľ v Piešťanoch.

13 km: Hlohovec – Jalšové (3,5 hod)

17 km: Jalšové (alebo Studená dolina) – Havran (4,5 hod)

22 km: Hlohovec – Havran (6 hod)

28 km: Hlohovec – Havran – Piešťany (7 hod)

37 km: Hlohovec – Havran – Čertova Pec – Piešťany (9 hod)

Štart:
13, 22, 28 a 37 km:  Hlohovec, železničná stanica, 7:00 – 9:00 hod
17 km: Jalšové, obec (alebo Studená dolina – Ifkova chata)

Doprava z HC na štart do Jalšového, alebo do Studenej doliny je možná autobusmi hromadnej dopravy, alebo individuálnou dopravou účastníkov. Hromadná doprava na trase Hlohovec – Studená dolina bude doplnená 1 osobitným autobusom KST HC, ktorý bude odchádzať z AS o 09:00 hod. Spoj bude vyhradený pre prepravu maloletých detí (MŠ, ZŠ), ich sprievodcov a seniorov.

Cieľ:
13 km: Jalšové (cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala)
17 a 22 km: Havran
28 a 37 km: Piešťany (cieľová registrácia je na kontrole Havran)

Turistické podujatie Jesenný pochod HP 2019 organizuje KST Hlohovec s finančnou podporou  Mesta Hlohovec, Trnavského samosprávneho kraja a Klubom slovenských turistov Regiónu Trnava.

Text: Klub slovenských turistov Hlohovec