Turisti pozývajú na 40. ročník Jesenného pochodu HP

Klub slovenských turistov Hlohovec pozýva všetkých priateľov prírody na 40. ročník obľúbeného podujatia. Jesenný pochod HP sa uskutoční v sobotu 20. októbra. Tradičný štart má v Hlohovci a cieľ v Piešťanoch.

Trasy:

13 km: Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové (3,5 hod)
17 km: Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran (4,5 hod)
22 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran (6 hod)
28 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany (7 hod)
37 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čert. pec – Piešťany (9 hod)

Štart:

13, 22, 28 a 37 km: Hlohovec, žel. st., 7:00 – 9:00 hod
17 km: Jalšové, obec (alebo Studená dolina – Ifkova chata)

Štartová registrácia pre trasu 17 km je na kontrole Ovčia skala. Doprava z HC na štart do Jalšového, alebo do Studenej doliny je možná autobusmi hromadnej dopravy, alebo individuálnou dopravou účastníkov. Autobusy hromadnej dopravy odchádzajú zo zastávky Hlohová ul. o 07:50 a 09:20 hod do Jalšového (vystupuje sa na zastávke Jalšové obec) alebo o 09:00 hod do Studenej doliny (vystupuje sa na zastávke Tepličky chata).

Hromadná doprava na trase Hlohovec – Studená dolina bude doplnená 1 osobitným autobusom KST HC, ktorý bude odchádzať z AS o 09:00 hod a vykoná jeden spoj na uvedenej trase. Spoj bude vyhradený prednostne pre prepravu maloletých detí (MŠ, ZŠ), ich sprievodcov a seniorov.

Cieľ:

13 km: Jalšové (cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala)
17 a 22 km: Havran
28 a 37 km: Piešťany (cieľová registrácia je na kontrole Havran)

Info: http://turistika.hlohovecko.sk/

Zdroj: Klub slovenských turistov Hlohovec