Trnavská arcidiecézna charita hľadá dobrovoľníkov

Aj tento rok sa v sieti obchodov Tesco uskutoční zbierka potravín, ktoré budú použité v charitných domovoch na celom Slovensku. Pomoc smeruje k ľuďom bez domova a sociálne slabým rodinám.

„Pozývame všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí v núdzi, aby sa s nami zapojili v rámci dobrovoľnej pomoci do Zbierky potravín v sieti Tesco, ktorá sa uskutoční v Piešťanoch v dňoch
16. až 21. novembra,“ uviedla Katarína Sarvašová z piešťanského Centra pomoci človeku.

Dobrovoľníci budú rozdávať letáky a poskytovať informácie o zbierke. V prípade záujmu sa môžu na Trnavskú arcidiecéznu chartu obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy charita.piestany@charitatt.sk alebo telefónu: 0910 788 031.

Text: Martin Palkovič Foto: Archív Trnavskej arcidiecéznej charity