Tréningové futbalové ihrisko chcú opraviť vďaka dotácii z Fondu na podporu športu

Mesto Piešťany požiadalo o finančný príspevok z Fondu na podporu športu. Ak ho získa, peniaze budú použité na celkovú rekonštrukciu areálu okolo tréningového ihriska s umelou trávou pri futbalovom štadióne.

Projekt rieši výmenu trávnatej plochy, doplnenie chodníkov okolo ihriska, vybavenie športoviska, vybudovanie tribúny s plastovými sedačkami pre cca 70 osôb a 10-miestnej striedačky. Po rekonštrukcii sa bude na jednej ploche nachádzať futbalové, rugbyové, nohejbalové ihrisko aj ihrisko na malý futbal.

„Hlavným cieľom projektu je zveľadiť celkový vzhľad športového areálu, zlepšiť pohybovú aktivitu a zefektívniť tréningový proces športovcov, zabezpečiť rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených občanov a doplniť nové športové vyžitie pre obyvateľov mesta Piešťany,“ informoval Martin Ričány, hovorca radnice.

Celkové predpokladané náklady sú vyše 215-tisíc eur. Mesto požaduje z Fondu na podporu športu v programe Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry príspevok vo výške takmer 108-tisíc eur. Rovnakou sumou sa plánuje na realizácii projektu spolupodielať samospráva.

„Realizáciou projektu významným spôsobom stúpne využiteľnosť ihriska nielen pre primárny šport, ktorým je futbal, ale zabezpečí sa jeho multifunkčnosť a využitie v ďalších športoch- rugby, nohejbal, ktoré reálne v tomto priestore pôsobia a sú pripravené tento priestor využívať na svoje športové podujatia. V neposlednom rade sa poskytne možnosť pre školské zariadenia využívať nové kvalitné multifunkčné ihrisko na realizovanie svojich športových aktivít,“ dodal hovorca.

Zdroj: piestany.sk