03.08.2015 # 13:06 # 13:06

Toto sú najlepšie piešťanské školy

Inzercia

V rebríčku inštitútu INEKO zostavenom na základe výsledkov maturít a testov deviatakov dosiahlo vynikajúce umiestnenie hneď niekoľko piešťanských škôl. Autori prieskumu však upozorňujú, že tieto hodnotenia nemusia odrážať celkovú kvalitu, pretože nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov.

INEKO plánuje doplniť aj ďalšie hodnotenia, ktoré by mali pokrývať celý obsah vzdelávania. Aktuálny rebríček zohľadňuje pri základných školách testovania deviatakov a mimoriadne výsledky. V prípade stredných škôl a gymnázií sú hlavným ukazovateľom maturity, nezamestnanosť absolventov a tiež mimoriadne výsledky.

V prvej desiatke najlepších vzdelávacích inštitúcií na Slovensku nemajú Piešťany zastúpenie. Gymnázium Pierra de Coubertina je však najlepšou školou svojho druhu na území Trnavského samosprávneho kraja.

Medzi základnými školami patrí druhé miesto v rámci kraja ZŠ na Brezovej ulici. Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera získala 3. miesto medzi strednými odbornými školami v trnavskom regióne a Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej Piešťany patrí 8. miesto.

Celý rebríček nájdete na web stránke inštitútu INEKO.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

 

X