TAVOS zvyšuje ceny, za vodu si od januára priplatíme

Vodné aj stočné bude drahšie približne o 0,01 eura na meter kubický. Rozhodnutie o nových cenách vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) ho zverejnila na svojej web stránke.

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné) bude od 1. januára 2019 stáť 0,7398 eur za 1 m3 bez DPH a 0,8878 za 1 m3 s DPH. Doteraz spotrebitelia platili 0,7286 eura resp. 0,8743 eura.

Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom za 1 m3 bude 0,6092 eura bez DPH a 0,7310 eur s DPH (doteraz 0,5980 eura a 0,7176 eura)

Za stočné, teda za odvedenie a čistenie odpadovej vody kanalizáciou je nová cena 1,1251 eura bez DPH a 1,3501 eura s DPH (predtým 1,0758 eura a 1,2910 eura)

Trnavská vodárenská spoločnosť zásobuje vodou obyvateľov okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Ide o 95 miest a obcí. Zvášenie cien sa dotkne všetkých zákazníkov.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič