TAVOS zvýšil ceny, za vodu si priplatíme

Rozhodnutie o nových cenách vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) ho zverejnila na svojej web stránke. Nové ceny sú platné do konca roka 2021, ale ich ďalšie zvýšenie TAVOS nevylučuje.

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné) stojí od 1. januára 2019 0,7449 eur za 1 m3 bez DPH a 0,8939 za 1 m3 s DPH. Doteraz spotrebitelia platili 0,7398 eura resp. 0,8878 eura.

Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je od nového roka 0,6134 eura bez DPH a 0,7361 eura s DPH (doteraz 0,6092 eura, resp. 0,7310 eura)

Za stočné, teda za odvedenie a čistenie odpadovej vody kanalizáciou je nová cena 1,1497 eura bez DPH a 1,3796 eura s DPH za m3 (doteraz to bolo 1,1251 eura, resp. 1,3501 eura).

Trnavská vodárenská spoločnosť zásobuje vodou obyvateľov okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Ide o 95 miest a obcí. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých zákazníkov.

Zdroj: tavos.sk