Tajné rokovanie zastupiteľstva odpovede neprinieslo


Warning: Illegal string offset 'alt' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 14

Warning: Illegal string offset 'caption' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'sizes' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16

Warning: Illegal string offset 'large' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16
6
Inzercia

Vedenie radnice oboznámilo poslancov s výsledkami bezpečnostných kontrol za zatvorenými dverami. Piešťanci sa o svoje osobné údaje nemajú obávať.

S odpoveďami nie sú spokojní

Ak chceli členovia mestského zastupiteľstva na dnešnom mimoriadnom rokovaní poznať obsah jedného z materiálov, museli odsúhlasiť vylúčenie verejnosti a podpísať mlčanlivosť. Čo sa následne dozvedeli, nikto z nich nekonkretizoval.

„Na základe podanej správy o vykonaní bezpečnostných kontrol, musím konštatovať, že zistenia sú dosť závažné, ale netýkajú sa nijakým spôsobom ohrozenia bezpečnosti Mesta Piešťany alebo občanov, čiže občania môžu byť naozaj úplne pokojní,“ uviedla po rokovaní poslankyňa Iveta Babičová a dodala: „To, čo som sa ja osobne chcela dozvedieť, to som sa nedozvedela.“

Podozrenia a otázky väčšiny poslancov smerujú k 7. marcu, kedy malo prísť k manipulovaniu s počítačmi zamestnancov. Práve oni na konanie nového vedenia mestského úradu upozornili. Prípadom sa zaoberal inšpektorát práce aj Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý zatiaľ výsledky svojho šetrenia nezverejnil.

Viceprimátor: Únik osobných údajov je výmysel

S neverejným prerokovaním správy viacero poslancov vyjadrilo v diskusii nesúhlas, väčšina však nakoniec vylúčenie verejnosti odhlasovala. „Z dôvodu zistených nedostatkov to muselo byť prerokované neverejne, pretože by mohlo prísť k ohrozeniu bezpečnosti úradu alebo nabúrania sa do systémov, pokiaľ by tieto informácie boli zverejnené. Preto bolo potrebné, aby bol tento bod prerokovaný neverejne,“ vysvetlil viceprimátor a šéf bezpečnostnej komisie Michal Hynek a pokračoval: „Čo sa týka medializovaných informácií o úniku osobných alebo inak citlivých údajov v súvislosti s kontrolou, tak v žiadnom prípade sa občania nemusia báť. Tieto vymyslené informácie preskúmavajú aj orgány činné v trestnom konaní a ďalšie kompetentné orgány.“

Poslanci podľa jeho slov dostali informácie o tom, aké kontroly prebehli, aké opatrenia boli prijaté, aké sú výsledky a akým spôsobom treba postupovať, aby sa odstránili nedostatky. Dodal, že „zatiaľ neboli k zisteniam z kontroly vyvodené žiadne personálne konzekvencie.“

Mlčanlivosť niektorí nepodpísali

Tí, ktorí odmietli podpísať mlčanlivosť, prerokovaný materiál nedostali písomne, ale v miestnosti zostali. Jedným z nich bol aj Tomáš Hudcovič: „Odzneli tu dve alebo tri veci, ktoré by teoreticky mohli byť zneužité, ale pokojne sa táto správa dala podať bez týchto informácií, neznížilo by to jej hodnotu.“

Rovnako ako on, odpovede na svoje otázky nedostal ani Andrej Klapica: „Pevne verím, že toto nebol záver. Správa, ktorú sme dostali, nebola ešte kompletná. Celé toto stretnutie sa mohlo zorganizovať o pár dní neskôr, keď bude tá správa dokončená.“

Pozrite si časť diskusie k tomuto bodu, ktorá bola ešte verejná:

Text a foto: Martin Palkovič

Inzercia