19.11.2017 # 19:18 # 19:18

Študenti predstavia starú fotografickú techniku kyanotypiu

Inzercia

V kultúrno-komunitnom centre ŽiWell sa poslednú novembrovú nedeľu bude konať workshop o starej fotografickej technike zvanej kyanotypia. Uskutoční sa pod vedením troch študentov z rôznych vysokých škôl, kde každý nesie pri prezentovaní techniky fotografickej modrotlače svoju špecifickú úlohu.

Tie sa v konečnej prezentácií spájajú do spoločného celku – historický vznik fotografie ako umeleckého média predstaví Ema Lančaričová, študentka VŠVU v Bratislave; chemicko-fyzikálne pozadie techniky a jej fungovanie predvedie Viktor Karel, študent STU v Bratislave a Linda Blahová, študentka animácie výtvarného umenia TRUNI v Trnave, sa pokúsi uchopiť celkovú formu spolupráce zúčastnených v kontexte umenia – prepojením priestoru, procesu a vzájomnej participácie.

Workshop je tak do určitej miery i projektom, ktorý sa snaží umenie skúsenostne približovať a sprostredkovať ľuďom. Výsledkom bude výstava ručne vyvolaných snímkov, ktoré si účastníci na mieste vyrobia. Tie zostanú nainštalované v ŽiWelli do konca decembra 2017.

„Fotografia v dnešnej digitalizovanej dobe, kedy sme zahlcovaní množstvom vizuálnych obrazov zo všetkých strán, nadobudla u bežného človeka takmer všedný rozmer. Veci sa stávajú samozrejmosťou a ľudia sa zabúdajú pýtať odkiaľ sa vzali a aký proces im predchádzal. Práve proces vzniku ich predurčuje. Možno by nebolo zlé uvedomiť si, akým spôsobom sa pôvodné formy premieňajú do súčasnej podoby. Kyanotypia je jedna z počiatočných techník vyvolávania fotografií. Kedysi bola využívaná najmä v strojárstve na kopírovanie technických výkresova my ju chceme „oprášiť“ ako niečo, čo môže byť dnes esteticky zaujímavé, no zároveň jej chceme pridať hodnotu a nezostať len pri dekorativizme. Pokúsime sa hľadať nadväznosti, vzájomné vplyvy a celé si to vyskúšame v tvorivom procese. Spojenie chémie, fotografie a umenia môže ukázať, že medzi umelcom a vedcom môže byť tenká hranica.Na workshop preto pozývame všetkých zvedavých, tvorivých i skeptických. Nudiť sa určite nebudete.“

Kapacita pre workshop, ktorý sa uskutoční 26. novembra o 13:30 je však limitovaná, preto sa v prípade záujmu treba prihlásiť prostredníctvom udalosti na Facebooku: https://www.facebook.com/events/147387112561453/

Text: Linda Blahová NordWood Themes

X