Stavebné oddelenie mestského úradu má novú vedúcu

Doterajšieho povereného vedúceho Ivana Pauera nahradila Petra Konečná, ktorá na oddelení pracuje už roky. Mesto ešte predtým vyhlásilo výberové konanie, na základe ktorého by malo funkciu obsadiť začiatkom februára.

Kritizovaná reštrukturalizácia mestského úradu, po ktorej sa stal dočasným vedúcim stavebného oddelenia nový zamestnanec Ivan Pauer, prešla ďalšou zmenou. Podľa neoficiálnych informácií je dôvodom jeho dlhodobá neprítomnosť v zamestnaní.

Mestskí poslanci už viackrát upozornili, že stavebné oddelenie po reštrukturalizácii nestíha vydávať rozhodnutia a chýbajú mu pracovníci. To má byť tiež príčinou nedodržiavania zákonných lehôt a s tým súvisiacich možných sankcií.

Mestský úrad zverejnil ponuky na tri pracovné miesta 23. decembra. Ide o vedúcich oddelení sociálnych, personálnych, stavebných, právnych a majetkových služieb..

Je to päť zo šiestich dôležitých pozícií, ktoré vznikli v rámci reštrukturalizácie mestského úradu po nástupe nového vedenia. Doteraz prostredníctvom výberového konania obsadili iba miesto vedúceho oddelenia finančných služieb.

Text a foto: Martin Palkovič