Spomienka na piešťanského rabína

V medzivojnovom období pôsobil v Piešťanoch dodnes uznávaný židovský učenec Jisachar Šlomo Teichtal, ktorý vo svojich knihách podporoval návrat Židov do Izreaela. Jeho potomkovia a členovia židovskej komunity si ho dnes o 13.00 h pripomenú v parčíku pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, neďaleko miesta, kde kedysi stála piešťanská synagóga.

Jisachar Šlomo Teichtal sa narodil v roku 1885 a od roku 1921 pôsobil ako rabín v Piešťanoch. Zostal tu aj po roku 1938, keď začalo prenasledovanie židovského obyvateľstva a zažil deportácie mnohých svojich priateľov a susedov. V roku 1942 sa mu podarilo utiecť do Budapešti, kde dokončil svoju knihu Eim HaBanim Semeicha (Radostná matka detí). V nej prezentuje názor, že židovský národ môže dospieť k vykúpeniu iba v prípade zjednotenia a návratu do Izraela.

To bolo v rozpore s ortodoxným učením a Jisachar Šlomo Teichtal bol jedným z mála európskych rabínov, ktorí túto myšlienku presadzovali. Robil to zrejme aj na základe hrôz, ktoré videl počas deportácií židovských obyvateľov z Piešťan.

V roku 1944 sa rabín Teichtal vrátil späť na Slovensko v domnienke, že tu bude bezpečnejšie. Nacisti ho však spolu s rodinou deportovali do koncentračného tábora Auschwitz. Zahynul krátko pred koncom vojny vo vlaku do koncentračného tábora Mauthausen.

„Pred 76 rokmi bol rabín Teichtal nútený sledovať ako sú členovia jeho komunity odvážaní do koncentračných táborov. Dnes jeho vnuk oslávi 70. narodeniny návratom na toto miesto spolu so svojimi potomkami,“ hovorí súčasný piešťanský rabín Zef Stiefel.

Spomienkové podujatie sa uskutoční v piatok 16. decembra o 13.00 h v parčíku pri Gymnáziu Pierra de Coubertina za prítomnosti primátora Miloša Tamajku.

Text: Martin Palkovič Foto: Piešťanské informačné centrum