Kresťania si pripomínajú umučenie Ježiša Krista

Veľký piatok je jediným dňom v liturgickom roku, kedy sa v katolíckych kostoloch neslúžia sväté omše. Veriaci v Piešťanoch si dnes pripomenú smrť Ježiša Krista popoludňajšími obradmi a večernou krížovou cestou na Červenú vežu.

Katolícke obrady sa na Veľký piatok začínajú o 15.00 h a to v Kostole sv. Cyrila a Metoda aj v Kostole sv. Štefana. V Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie je začiatok o 17.00 h. Veľkopiatočné obrady pozostávajú z bohoslužby slova, modlitieb a poklony pri kríži.

Veľký piatok si pašiovými službami pripomínajú aj veriaci Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Krížová cesta na Červenú vežu vedená piešťanskou mládežou začína v piatok o 19.30 h pri Kostole sv. Cyrila a Metoda.

Počas Bielej soboty majú veriaci možnosť pokloniť sa v kostoloch Božiemu hrobu. Slávnostná vigília začína po západe slnka o 19.30 h. V jej závere sa pri kostole Kostole sv. Cyrila a Metoda každoročne koná procesia.

V nedeľu si môžu nechať ľudia požehnať košíky s tradičnými veľkonočnými jedlami v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho. V minulých rokoch mali túto možnosť počas gréckokatolíckej bohoslužby, ktorá začínala už o 7.00 h, teraz je však posunutá na 10.30 h.

Text a foto: Martin Palkovič